องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข่าวราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 19 ก.ย. 2565 ]5
2 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ [ 8 ก.ย. 2565 ]18
3 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงจอดรถ อบต.หนองแวง [ 8 ก.ย. 2565 ]13
4 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ [ 30 ส.ค. 2565 ]18
5 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ [ 30 ส.ค. 2565 ]17
6 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ช่วงไร่นายทัน แพงขุนทด [ 30 ส.ค. 2565 ]20
7 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง-บ้านโนนทอง ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ [ 30 ส.ค. 2565 ]17
8 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่านและก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ทางไปสระท่าชัน หมู่ที่ ๕ [ 21 ก.ค. 2565 ]21
9 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ [ 21 ก.ค. 2565 ]23
10 ประกาศกำหนดโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 [ 15 มิ.ย. 2565 ]35
11 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ [ 13 มิ.ย. 2565 ]29
12 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ [ 7 มิ.ย. 2565 ]31
13 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายรุ่ง หนูเย็น-สามแยกบ้านนายคำ มอมขุนทด หมู่ที่ 11 [ 2 มิ.ย. 2565 ]31
14 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง [ 2 มิ.ย. 2565 ]33
15 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทำมุม 45 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 [ 2 มิ.ย. 2565 ]29
16 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 [ 2 มิ.ย. 2565 ]37
17 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ [ 2 มิ.ย. 2565 ]34
18 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 1 มิ.ย. 2565 ]28
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ สายไร่นายจตุพล คูณขุนทด – นานายชยุต [ 30 พ.ค. 2565 ]34
20 ประกาศกำหนดราคากลางเครื่องเล่นกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง [ 18 พ.ค. 2565 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13