องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข่าวราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 356 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายมงคล จิตจันทึก-บ้านนายมนตรี เพ็ชรขุนทด หมู่ที่ 16 [ 25 มิ.ย. 2567 ]4
2 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากแยกวะมะกรูด-นานายแบ่ง กมขุนทด หมู่ 12 บ้านน้อยหนองแวง [ 25 มิ.ย. 2567 ]2
3 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมถมดินไหล่ทางจากบ้านนายทอง เด่งสูงเนิน - ทางแยกวัดบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 [ 24 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านหนองแวง, หมู่ 5 บ้านโนนทอง, หมู่ 6 บ้านโนนเต็ง, หมู่ 10 บ้านใหม่เจริญธรรม, หมู่ 12 บ้านน้อยหนองแวง, หมู่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา, หมู่ 18 บ้านวังสมบูรณ์, หมู่ 19 บ้านเทพประทานพร, หม [ 24 มิ.ย. 2567 ]6
5 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากเมรุวัดโนนเต็ง-สามแยกบ้านนายบุญโรม ศรีสูงเนิน หมู่ 6 บ้านโนนเต็ง [ 24 มิ.ย. 2567 ]3
6 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมแบบ 2 ช่อง ช่วงไร่นายสี แกสันเทียะ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่เจริญธรรม [ 19 มิ.ย. 2567 ]3
7 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. จากที่นายคารม-บ้านยายน้อม วิไลกรวด หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์ [ 19 มิ.ย. 2567 ]5
8 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. จากบ้านนายสนธยา-หลังวัดป่าหนองแวง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง [ 19 มิ.ย. 2567 ]6
9 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ภายในโรงเรียนบ้านโนนทอง หมู่ที่ 19 [ 19 มิ.ย. 2567 ]6
10 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. จาก ถนน ค.ส.ล.-บ้านนายมงคล เมืองขุนทด หมู่ที่ 1 [ 19 มิ.ย. 2567 ]4
11 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. จากบ้านนางประกวด พันชนะ ถึง บ้านนายวิชัย กวกขุนทด หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา [ 19 มิ.ย. 2567 ]5
12 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. จากบ้านนายวุ้น แก้วขุนทด ถึง บ้านนางสัมฤทธิ์ สมบัติทวีศิลป์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา [ 19 มิ.ย. 2567 ]3
13 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 [ 14 มิ.ย. 2567 ]7
14 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนายพนม แกดขุนทด-บ้านนางนุชนาฏ พันทา บ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 [ 10 มิ.ย. 2567 ]4
15 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 14 พ.ค. 2567 ]8
16 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 [ 14 พ.ค. 2567 ]6
17 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อย หมู่ที่ 2 [ 14 พ.ค. 2567 ]8
18 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 [ 14 พ.ค. 2567 ]8
19 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 [ 14 พ.ค. 2567 ]11
20 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 18 เม.ย. 2567 ]13
21 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ [ 10 เม.ย. 2567 ]13
22 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ [ 10 เม.ย. 2567 ]11
23 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ [ 10 เม.ย. 2567 ]13
24 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ [ 10 เม.ย. 2567 ]13
25 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ [ 9 เม.ย. 2567 ]13
26 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 [ 5 เม.ย. 2567 ]11
27 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 [ 5 เม.ย. 2567 ]12
28 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 [ 5 เม.ย. 2567 ]12
29 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 [ 5 เม.ย. 2567 ]18
30 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 [ 5 มี.ค. 2567 ]12
31 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดโนนเต็ง ถึง บ้านวังสมบูรณ์ บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 [ 4 มี.ค. 2567 ]9
32 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ 1 จากบ้านนายพลับ เชื้อนุ่น ถึง นานางจอมศรี สาทร บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 [ 23 ก.พ. 2567 ]12
33 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง จากนานายสมนึก ถึงไร่นายสลิด บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ 20 [ 20 ก.พ. 2567 ]12
34 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองน้ำตะวันออกวัดบ้านโนนทอง บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ 19 [ 19 ก.พ. 2567 ]15
35 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางรัชนี ถึง บ้านนายเล็ก ชาลี บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ 19 [ 9 ก.พ. 2567 ]14
36 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 8 ก.พ. 2567 ]14
37 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคำ มอมขุนทด ถึง วัดบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 [ 8 ก.พ. 2567 ]14
38 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแก่น ตันสันเทียะ ถึง บ้านนางวาสนา ถิ่นทอง บ้านหนองหว้า หมู่ 11 [ 2 ก.พ. 2567 ]18
39 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง จากไร่นางสามารถ ภานิผล ถึง ฝายไร่นายสมร ชำนาญรักษา บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 [ 2 ก.พ. 2567 ]22
40 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 31 ม.ค. 2567 ]10
41 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายอนุสาวรีย์ย่าโม หมู่ 1 [ 12 ก.ย. 2566 ]41
42 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายฉัตรพิสุทธิ์ สรรพแพทย์ - บ้านนางทิพย์เพลิน ภักดีแก้ว บ้านน้อยหนองแวง หมู่ 12 [ 29 ส.ค. 2566 ]30
43 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางสายทอง กึบขุนทด - บ้านนางคำเสี่ยน กองขุนทด บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 29 ส.ค. 2566 ]33
44 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากซอยบ้านนางนวล กายขุนทด - นานางปรียา ทันขุนทด บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 [ 24 ส.ค. 2566 ]34
45 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางมยุรา ช่องตะคุ - ศาลาหกเหลี่ยม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 [ 24 ส.ค. 2566 ]37
46 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางอึ้ม สร้อยสูงเนิน-บ้านนางหอมแก้ว มีแก้ว บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 [ 24 ส.ค. 2566 ]33
47 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายเหลือง กกขุนทด - บ้านนายชมพู ทวีลาภ บ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 [ 24 ส.ค. 2566 ]42
48 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมไหล่ทางจากบ้านนายทอง เด่งสูงเนิน-ทางแยกวัดบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 [ 22 ส.ค. 2566 ]36
49 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ 13 [ 21 ส.ค. 2566 ]41
50 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและก่อสร้างห้องเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหิงห้อย หมู่ที่ 2 [ 11 ส.ค. 2566 ]35
51 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 [ 11 ส.ค. 2566 ]39
52 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 [ 27 ก.ค. 2566 ]35
53 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 [ 27 ก.ค. 2566 ]32
54 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 27 ก.ค. 2566 ]47
55 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 [ 25 ก.ค. 2566 ]32
56 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 [ 25 ก.ค. 2566 ]32
57 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ 21 [ 25 ก.ค. 2566 ]34
58 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 21 ก.ค. 2566 ]33
59 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.316-03 สายบ้านใหม่เจริญธรรม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ก.ค. 2566 ]37
60 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.316-06 สายบ้านโนนทอง-เขตตำบลสำนักตระคร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ก.ค. 2566 ]34
61 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านวังทรายทองหมู่ที่ 13 [ 20 ก.ค. 2566 ]27
62 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางและก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 [ 20 ก.ค. 2566 ]34
63 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 [ 19 ก.ค. 2566 ]28
64 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 [ 19 ก.ค. 2566 ]24
65 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนเต็งหมู่ที่ 6 [ 18 ก.ค. 2566 ]29
66 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 [ 17 ก.ค. 2566 ]28
67 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ [ 10 ก.ค. 2566 ]35
68 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ 19 [ 29 มิ.ย. 2566 ]34
69 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บรถดับเพลิง [ 29 มิ.ย. 2566 ]29
70 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ [ 1 พ.ค. 2566 ]36
71 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ 21 [ 17 มี.ค. 2566 ]51
72 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บรถดับเพลิง [ 16 มี.ค. 2566 ]45
73 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ [ 28 ก.พ. 2566 ]34
74 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 [ 24 ก.พ. 2566 ]36
75 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 จากบ้านนายวีระ พัดสูงเนิน ถึง บ้านนายนิคม คำนึก [ 24 ก.พ. 2566 ]37
76 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 [ 24 ก.พ. 2566 ]38
77 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายละเอียด หร่ายขุนทด ถึง ไร่นายสมหมาย [ 24 ก.พ. 2566 ]36
78 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 จากลาดยาง ถึง บ้านนายเด่นชัย และบ้านนายประเสริฐ [ 22 ก.พ. 2566 ]36
79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 จากบ้านนายทองคำ รวมขุนทด ถึง บ้านนายประภาส กุดขุนทด [ 20 ก.พ. 2566 ]38
80 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ 20 บ้านนายเหี่ยว ถึง บ้านนางประครอง [ 20 ก.พ. 2566 ]42
81 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางนันทิวา แก้วขุนทด ถึง บ้านนายทองสุข กินขุนทด [ 20 ก.พ. 2566 ]31
82 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 [ 15 ก.พ. 2566 ]35
83 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 [ 15 ก.พ. 2566 ]31
84 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 [ 15 ก.พ. 2566 ]37
85 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ 13 [ 15 ก.พ. 2566 ]39
86 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 [ 15 ก.พ. 2566 ]33
87 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 14 ก.พ. 2566 ]40
88 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 สามแยกบ้านนายทัน ถึง ไร่นายลอยลม [ 7 ก.พ. 2566 ]43
89 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 [ 7 ก.พ. 2566 ]44
90 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวง [ 7 ก.พ. 2566 ]41
91 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 [ 6 ก.พ. 2566 ]40
92 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังสมบูรณ์ [ 6 ก.พ. 2566 ]42
93 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนทอง [ 2 ก.พ. 2566 ]39
94 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 31 ม.ค. 2566 ]42
95 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางหอย กุมขุนทด-บ้านนายสมบัติ จำเจริญ [ 30 ม.ค. 2566 ]44
96 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ [ 30 ม.ค. 2566 ]38
97 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2566 ]61
98 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ จากลาดยางสายโนนทอง-หนองแวง ถึง ไร่นางพรสวรรค์ พันชนะ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2566 ]60
99 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากถนนลาดยาง ถึง บ้านนายสมทรง กึบขุนทด [ 19 ม.ค. 2566 ]40
100 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๖ สายบ้านโนนทอง ถึง เขตตำบลสำนักตะคร้อ [ 6 ม.ค. 2566 ]43
101 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๔ สายบ้านหนองแวง ถึง บ้านโนนทอง (ช่วงสามแยกบ้านโนนทอง - บ้านหนองแวง) [ 6 ม.ค. 2566 ]42
102 ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 16 พ.ย. 2565 ]51
103 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 31 ต.ค. 2565 ]85
104 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 19 ก.ย. 2565 ]60
105 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 12 ก.ย. 2565 ]61
106 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง-บ้านโนนทอง ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ [ 9 ก.ย. 2565 ]76
107 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ [ 8 ก.ย. 2565 ]93
108 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงจอดรถ อบต.หนองแวง [ 8 ก.ย. 2565 ]77
109 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ [ 30 ส.ค. 2565 ]76
110 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ [ 30 ส.ค. 2565 ]76
111 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ช่วงไร่นายทัน แพงขุนทด [ 30 ส.ค. 2565 ]71
112 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง-บ้านโนนทอง ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ [ 30 ส.ค. 2565 ]71
113 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่านและก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ทางไปสระท่าชัน หมู่ที่ ๕ [ 21 ก.ค. 2565 ]81
114 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ [ 21 ก.ค. 2565 ]80
115 ประกาศกำหนดโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 [ 15 มิ.ย. 2565 ]91
116 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ [ 13 มิ.ย. 2565 ]82
117 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ [ 7 มิ.ย. 2565 ]87
118 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายรุ่ง หนูเย็น-สามแยกบ้านนายคำ มอมขุนทด หมู่ที่ 11 [ 2 มิ.ย. 2565 ]89
119 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง [ 2 มิ.ย. 2565 ]93
120 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทำมุม 45 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 [ 2 มิ.ย. 2565 ]88
121 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 [ 2 มิ.ย. 2565 ]98
122 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ [ 2 มิ.ย. 2565 ]85
123 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 1 มิ.ย. 2565 ]85
124 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ สายไร่นายจตุพล คูณขุนทด [ 30 พ.ค. 2565 ]94
125 ประกาศกำหนดราคากลางเครื่องเล่นกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง [ 18 พ.ค. 2565 ]95
126 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ สายกลางบ้าน (หน้าโรงเรียน) จากโรงเรียน-บ้านนายวีระ [ 5 พ.ค. 2565 ]91
127 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 [ 29 เม.ย. 2565 ]99
128 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 สายบ้านน้อยหนองแวง-บ้านท่าหินงม [ 28 เม.ย. 2565 ]107
129 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 [ 25 เม.ย. 2565 ]95
130 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 จากลาดยางเดิม-บ้านนายประมวล [ 25 เม.ย. 2565 ]104
131 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมดินบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 จากเมรุบ้านโนนเต็ง - ถนนลาดยาง [ 22 เม.ย. 2565 ]99
132 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 สายชลประทานใหม่ [ 22 เม.ย. 2565 ]109
133 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการถมดินคันทางเสริมหินคลุก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 [ 21 เม.ย. 2565 ]94
134 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ ต่อเนื่องจากสนามฟุตบอล จากบ้านนายมืด - บ้านนายธีรพงศ์ [ 18 เม.ย. 2565 ]110
135 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ สายแยกไปวัดป่าหิงห้อย [ 18 เม.ย. 2565 ]105
136 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ จากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ไปทางบ้านนายหยุย ดีสุด [ 18 เม.ย. 2565 ]100
137 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านนายนรินทร์ - ทุ่งนาดี ช่วงไร่นายประยูร กองขุนทด ถึง ไร่นายวันทอง เกตุขุนทด [ 12 เม.ย. 2565 ]128
138 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 12 เม.ย. 2565 ]111
139 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมและถมดิน บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ [ 12 เม.ย. 2565 ]118
140 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ สายอ่างตาโนน [ 11 เม.ย. 2565 ]113
141 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ [ 11 เม.ย. 2565 ]143
142 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่านและก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ทางไปสระท่าชัน หมู่ที่ ๕ [ 30 มี.ค. 2565 ]110
143 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายระพิน สิทธิขุนทด [ 30 มี.ค. 2565 ]106
144 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สายบ้านใหม่เจริญธรรม ถึง สายบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเต็ง [ 21 ก.พ. 2565 ]170
145 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ บ้านหิงห้อย หมู่ที่ ๒ [ 19 พ.ย. 2564 ]153
146 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินสระประปา บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ [ 27 ต.ค. 2564 ]155
147 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อและถมดิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 27 ก.ย. 2564 ]151
148 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ จากนานางปุย-นานายพัด [ 9 ก.ย. 2564 ]182
149 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ ถึง เขตติดต่อตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 9 ก.ย. 2564 ]167
150 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่าน บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.ย. 2564 ]167
151 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สายบ้านใหม่เจริญธรรม-บ้านไทยสามัคคี (ช่วงบ้านใหม่เจริญธรรม-สามแยกต้นซาด) [ 6 ก.ย. 2564 ]162
152 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สายบ้านใหม่เจริญธรรม - บ้านไทยสามัคคี (ช่วงบ้านโนนเต็ง-ทางลงเขามอมะขาม) ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.ย. 2564 ]158
153 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บรถดับเพลิง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 10 ส.ค. 2564 ]169
154 ประกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ จากบ้านนายคำตัน ถึงลาน SML บ้านหิงห้อยใต้ [ 20 ก.ค. 2564 ]148
155 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ จากหน้าวัดโนนเต็ง ถึง บ้านวังสมบูรณ์ [ 16 ก.ค. 2564 ]164
156 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายบุญธรรม ช่องตะคุ ถึงบ้านนายทองคำ รวมขุนทด (ช่วงจากบ้านนางตุ้ม ช่องตะคุ ถึง บ้านนายประภาส กุดขุนทด) [ 14 ก.ค. 2564 ]171
157 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายทอง เด่งสูงเนิน ถึงทางแยกวัด บ้านใหม่เจริญธรรม (ช่วงบ้านนายประกอบ ธัญญะเจริญ ถึง บ้านนายสมควร กินขุนทด) [ 14 ก.ค. 2564 ]166
158 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ [ 12 ก.ค. 2564 ]186
159 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายอธิวัฒน์ แกมขุนทด ถึง บ้านนางทองหล่อ มอมขุนทด [ 12 ก.ค. 2564 ]174
160 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ จากไร่นางถั่วค้าง ถึงไร่นายทน ไตรสูงเนิน ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.ค. 2564 ]168
161 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ช่วงบ้านนางน้ำเพชร เหลาหวายนอก ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.ค. 2564 ]206
162 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 14 พ.ค. 2564 ]162
163 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ [ 11 พ.ค. 2564 ]167
164 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางและงานเรียงหินยาแนว บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ [ 11 พ.ค. 2564 ]167
165 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง [ 7 พ.ค. 2564 ]158
166 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ [ 5 พ.ค. 2564 ]150
167 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ [ 5 พ.ค. 2564 ]169
168 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ [ 5 พ.ค. 2564 ]183
169 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ [ 5 พ.ค. 2564 ]170
170 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 8 เม.ย. 2564 ]189
171 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ จากลานมันทางแยกตาชั่ง ถึง แยกไปบ้านโนนทอง [ 31 มี.ค. 2564 ]158
172 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 18 มี.ค. 2564 ]166
173 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากไร่นายละเอียด ถึงไร่นายสมหมาย [ 17 มี.ค. 2564 ]155
174 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ [ 17 มี.ค. 2564 ]171
175 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายแอ๊บ [ 15 มี.ค. 2564 ]237
176 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ เส้นอ่างตาโนน [ 12 มี.ค. 2564 ]157
177 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ จากประปา ถึง บ้านนางกลอย [ 12 มี.ค. 2564 ]166
178 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มอมะขาม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ [ 12 มี.ค. 2564 ]208
179 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.316-03 สายบ้านห้วยทราย-สามแยกอนามัยสะพาหิน ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.พ. 2564 ]176
180 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 28 ม.ค. 2564 ]172
181 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ จากนาผู้ช่วยประมวล ถึงบ้านนายคำ มอมขุนทด ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ม.ค. 2564 ]172
182 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายทองสุข สิทธิ์ขุนทด ถึงบ้านนายวิเชียร พูนขุนทด [ 19 ม.ค. 2564 ]239
183 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 จากหน้าบ้านนายสมร ชำนาญรักษา [ 19 ม.ค. 2564 ]226
184 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างชุดอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ม.ค. 2564 ]188
185 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินสายวะมะกูด บ้านท่าหนิงม หมู่ที่ 22 [ 30 พ.ย. 2563 ]178
186 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อแซมถนนดินสายบ้านท่าวังศาล ม15 ถึง บ้านน้อยหนองแวงหมูที่ 12 [ 30 พ.ย. 2563 ]232
187 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง [ 30 พ.ย. 2563 ]229
188 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 27 พ.ย. 2563 ]243
189 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ก.ย. 2563 ]237
190 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ 13 [ 22 ก.ย. 2563 ]221
191 ประกาศราคากลางโครงการถมดินบ่อสาธารณะ บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ [ 17 ก.ย. 2563 ]224
192 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการงานเป่าล้างบ่อและจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลในตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 28 ส.ค. 2563 ]205
193 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ ช่วงที่ ๑ ศาลาประชาคม-แยกบ้านนางอุบล แซ่ลิ้ม ช่วงที่ ๒ ไร่นายสงบ ชูชัยมงคล-ไร่นายสมหวัง เผียงสูงเนิน [ 13 ส.ค. 2563 ]232
194 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ ช่วงที่ ๑ บ้านนายถนอม [ 13 ส.ค. 2563 ]224
195 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายจำรัส [ 10 ส.ค. 2563 ]275
196 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางสมบัติ-ลาดยาง(โนนทอง-หนองแวง) ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2563 ]244
197 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ ซอยบ้านนายคารมย์ [ 10 ส.ค. 2563 ]215
198 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ บ้านนายเล็ก - บ้านนายบุญ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2563 ]220
199 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายใส [ 4 ส.ค. 2563 ]229
200 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ สายสามแยกบ้านนายสุรพล ตีบกลาง ถึงสามแยกบ้านนายประยูร ตีบกลาง [ 4 ส.ค. 2563 ]226
201 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ถนนลาดยางเส้นไป อบต. ถึงไร่นางพรสวรรค์ พันชนะ [ 4 ส.ค. 2563 ]220
202 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านครูเกษม [ 4 ส.ค. 2563 ]216
203 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง [ 4 ส.ค. 2563 ]219
204 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) จำนวน ๒ จุด บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ ตรงคลองข้างลานตากพืชผลทางการเกษตรหมู่บ้าน และข้างบ้านนายหยุย [ 31 ก.ค. 2563 ]221
205 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 31 ก.ค. 2563 ]208
206 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 31 ก.ค. 2563 ]222
207 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางสายถ้ำหมาใน บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ [ 16 ก.ค. 2563 ]206
208 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่อง ยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า [ 25 พ.ค. 2563 ]182
209 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายด่านขุนทด -หนองแวง ช่วงห้วยทราย [ 13 พ.ค. 2563 ]178
210 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 12 พ.ค. 2563 ]204
211 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๑ สายบ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ - บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ [ 12 พ.ค. 2563 ]243
212 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายด่านขุนทดหนองแวง [ 7 พ.ค. 2563 ]174
213 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนแหน-โคกกระบือ [ 7 พ.ค. 2563 ]203
214 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนแหน-โคกกระบือ [ 7 พ.ค. 2563 ]184
215 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 [ 7 พ.ค. 2563 ]185
216 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านหิงห้อย หมู่ที่ ๒ [ 30 เม.ย. 2563 ]192
217 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) จำนวน ๒ จุด บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ ตรงคลองข้างลานตากพืชผลทางการเกษตรหมู่บ้าน และข้างบ้านนายหยุย [ 27 เม.ย. 2563 ]182
218 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ สายสามแยกคอนกรีต [ 27 เม.ย. 2563 ]191
219 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ สายบ้านโนนแหน [ 15 เม.ย. 2563 ]196
220 ประกาศประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ ทางแยก-นานายหลาด จั่วจันทึก [ 15 เม.ย. 2563 ]189
221 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายใส [ 9 เม.ย. 2563 ]196
222 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ ๑.จากบ้านนายพรณรงค์ - บ้านผู้ช่วยคาวี ๒. บ้านนายต่อง - บ้านนายสราวุฒิ [ 9 เม.ย. 2563 ]185
223 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายใส -บ้านนายแหยม แกดขุนทด (ต่อจากโครงการเดิม) [ 9 เม.ย. 2563 ]188
224 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ เส้นบ่อน้ำวัดโคกกระบือ ถึง สามแยกไปบ้านโนนแหน [ 8 เม.ย. 2563 ]205
225 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านครูเกษม [ 8 เม.ย. 2563 ]185
226 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ เส้นไร่นายสมร ชำนาญรักษา [ 8 เม.ย. 2563 ]193
227 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ สายหนองหิน - อ่างเดียว [ 7 เม.ย. 2563 ]183
228 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ถนนลาดยางเส้นไป อบต. ถึงไร่นางพรสวรรค์ พันชนะ [ 7 เม.ย. 2563 ]177
229 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ เส้นอนามัย [ 31 มี.ค. 2563 ]195
230 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ สายสามแยกบ้านนายสุรพล ตีบกลาง ถึง สามแยกบ้านนายประยูร ตีบกลาง [ 27 มี.ค. 2563 ]183
231 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ(สายโคกหนองโพธิ์) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ จากลาดยางสายหนองแวง-โนนทอง ถึง ฝายตากอง [ 27 มี.ค. 2563 ]193
232 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง สายถ้ำหมาใน บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ [ 26 มี.ค. 2563 ]177
233 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ เส้นบ้านนายวรินทร - ทุ่งนาดี [ 25 มี.ค. 2563 ]262
234 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 สายบ้านโนนแหน ถึง บ้านเทพทักษิณ (สายล่าง) [ 25 มี.ค. 2563 ]188
235 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถมดินคันทางคลองโปร่งยายชี บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ [ 16 มี.ค. 2563 ]178
236 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ สายนานายวิจิตร ถึง ฝาย [ 16 มี.ค. 2563 ]179
237 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 12 ก.พ. 2563 ]195
238 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ เส้นหลังโรงเรียน [ 12 ก.พ. 2563 ]221
239 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ จากเมรุวัด ถึง ลาดยางทิศตะวันตกบ้าน [ 12 ก.พ. 2563 ]195
240 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ สายนานายวิจิตร ถึง ฝาย [ 11 ก.พ. 2563 ]202
241 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ จากศาลาประชาคม - บ้านนายประวิทย์ แกดขุนทด [ 7 ก.พ. 2563 ]184
242 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ สายโคกหนองโพธิ์ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ จากลาดยางสายหนองแวง -โนนทอง ถึง ฝายตากอง [ 7 ก.พ. 2563 ]231
243 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ สายทางแยกหน้าวัด ถึง เขตหมู่บ้านไทยสามัคคี [ 6 ก.พ. 2563 ]233
244 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายทอง เดงสูงเนิน ถึง ทางแยกวัด (ช่วงบ้านนางสุภาพร โชมขุนทด - บ้านนางหอมหวน ธัญญเจริญ) [ 31 ม.ค. 2563 ]203
245 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ สายฝายน้ำล้น [ 27 พ.ย. 2562 ]203
246 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ (จากคอนกรีตเดิม - เขตติดต่อบ้านห้วยทราย) [ 26 พ.ย. 2562 ]229
247 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ (จากทางเข้าหมู่บ้านนายประมวล -บ้านนายคำ) [ 26 พ.ย. 2562 ]205
248 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 26 พ.ย. 2562 ]203
249 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ [ 22 พ.ย. 2562 ]221
250 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางระบบท่อน้ำประปา บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ [ 22 พ.ย. 2562 ]219
251 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ [ 22 พ.ย. 2562 ]216
252 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างงามถมดินคันทาง บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ จากไร่นางสมกุล ทองมาก [ 18 พ.ย. 2562 ]258
253 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ไร่นายสิงห์ บ้านสะพานหิน ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 18 พ.ย. 2562 ]252
254 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ [ 18 พ.ย. 2562 ]286
255 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางระบบท่อน้ำประปา บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ [ 18 พ.ย. 2562 ]222
256 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งตู้เมนเบรกเกอร์พร้อมเดินสายไฟ ๓ เฟส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 24 ต.ค. 2562 ]276
257 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งตู้เมนเบรกเกอร์พร้อมเดินไฟ ๓ เฟส ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 16 ต.ค. 2562 ]260
258 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ [ 30 ส.ค. 2562 ]220
259 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ สายหน้าวัดหนองแวง [ 30 ส.ค. 2562 ]205
260 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำประปา บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ [ 26 ส.ค. 2562 ]245
261 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกบ่อประปา บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ [ 20 ส.ค. 2562 ]210
262 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายจำปา ทาจิ๋ว ถึง เขตบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑๓ [ 5 ส.ค. 2562 ]252
263 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ บ้านนายสังคม - เชื่อมบ่อพักเดิม (สี่แยกมุมรั้ววัด) [ 11 ก.ค. 2562 ]244
264 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางจันทร์รา ดุมกลาง [ 27 มิ.ย. 2562 ]229
265 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางปัญญา นนท์ขุนทด - ไร่นางแจ่ม สระแก้ว [ 27 มิ.ย. 2562 ]205
266 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านผู้ช่วยแอน ดีสุด - ไร่นางอรพิณ [ 27 มิ.ย. 2562 ]216
267 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ จากทางแยก ถึง อ่างเก็บน้ำ [ 27 มิ.ย. 2562 ]226
268 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ สายไร่นายสมนึก - ไร่นายน้อย [ 27 มิ.ย. 2562 ]224
269 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ สายไร่นายจัด กุดหินนอก [ 27 มิ.ย. 2562 ]227
270 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานดินถมคันทาง บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ (จากบ้านนายสี ถึง นานายเหลือ) [ 21 มิ.ย. 2562 ]235
271 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายเจียง - บ้านนายทองคำ [ 21 มิ.ย. 2562 ]234
272 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมลูกรัง บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ จากทางแยกบ้านนายพิทยา- หนองหญ้ารังกา [ 21 มิ.ย. 2562 ]246
273 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายชัย มอมขุนทด - บ้านนายประทีป ชุดขุนทด [ 21 มิ.ย. 2562 ]231
274 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ จากคอนกรีตเดิม - นานางทวย แก้วขุนทด [ 21 มิ.ย. 2562 ]231
275 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ (จากคอนกรีตเดิม - คอนกรีตเดิม) [ 21 มิ.ย. 2562 ]228
276 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากถนนลาดยาง - บ้านนายสัญญา (ช่วงที่ ๑) และจากไทยนิยม - บ้านนายสุพร (ช่วงที่ ๒) [ 21 มิ.ย. 2562 ]235
277 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายคารมย์ - ที่นายหมวย [ 17 มิ.ย. 2562 ]235
278 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายบุญเลิศ - บ้านนางตุ๊ก คูณขุนทด [ 17 มิ.ย. 2562 ]222
279 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายจันทร์ แก้วหนองสังข์ - บ้านนายพิทักษ์ พิมพ์ศรี [ 17 มิ.ย. 2562 ]231
280 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ จากไร่นางลม แก่งสันเทียะ - ไร่นายหนอม โอนสันเทียะ [ 17 มิ.ย. 2562 ]256
281 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายกลิ้ง จิตตจันทึก - บ้านนายทน [ 17 มิ.ย. 2562 ]256
282 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ จากซอยบ้านนายสมร - ไร่นายสมร [ 17 มิ.ย. 2562 ]249
283 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานดินถมคันทาง บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 [ 13 ธ.ค. 2561 ]186
284 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานดินถมคันทาง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 [ 13 ธ.ค. 2561 ]190
285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทรายทอง หมู่ที่ 13 [ 13 ธ.ค. 2561 ]191
286 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถมดินสคันทาง บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 [ 30 พ.ย. 2561 ]304
287 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ 19 [ 30 พ.ย. 2561 ]318
288 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 บ้านโนนแหน [ 30 พ.ย. 2561 ]196
289 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 [ 29 พ.ย. 2561 ]304
290 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 [ 29 พ.ย. 2561 ]301
291 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 [ 29 พ.ย. 2561 ]309
292 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 [ 29 พ.ย. 2561 ]381
293 ประกาศกำหนดราคากลางถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ 20 [ 29 พ.ย. 2561 ]188
294 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ 21(จากบ้านนายพุด-บ้านนายโหนก) [ 28 พ.ย. 2561 ]207
295 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 [ 28 พ.ย. 2561 ]186
296 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ 21(จากบ้านนางพิมพา-อุดร) [ 27 พ.ย. 2561 ]192
297 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ แยกอ่างทับรั้ง - วังศาล [ 24 ก.ย. 2561 ]182
298 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ [ 17 ก.ย. 2561 ]217
299 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำ บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ [ 17 ก.ย. 2561 ]219
300 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ สายหลังวัดโนนทอง [ 17 ก.ย. 2561 ]238
301 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อ คสล ถนนลูกรังบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ (บนเขา) [ 2 ส.ค. 2561 ]218
302 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะสี่ประตู จำนวน ๑ คัน [ 15 มี.ค. 2561 ]384
303 ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโรงเรือนเก็บขยะ [ 31 ม.ค. 2561 ]365
304 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ 14 [ 23 ม.ค. 2561 ]266
305 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใโนนเต็ง หมู่ 6 [ 23 ม.ค. 2561 ]397
306 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม ม10 [ 23 ม.ค. 2561 ]383
307 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 22 [ 23 ม.ค. 2561 ]247
308 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก บ้านหนองแวง ม.1 ถึง บ้านโนนทอง ม.5 [ 20 พ.ย. 2560 ]255
309 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก บ้านโนนทอง หมู่ 5 ถึง บ้านโนนเต็ง หมู่ 6 [ 20 พ.ย. 2560 ]264
310 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 [ 21 ส.ค. 2560 ]292
311 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 [ 21 ส.ค. 2560 ]276
312 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ 3 [ 21 ส.ค. 2560 ]269
313 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 21 ส.ค. 2560 ]265
314 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 [ 21 ส.ค. 2560 ]272
315 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จำนวน 12 โครงการ [ 18 ส.ค. 2560 ]224
316 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการคูกั้นแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ [ 8 ส.ค. 2560 ]227
317 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดวางท่อ คสล.พร้อมถมดินหน้าวัดไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ [ 8 ส.ค. 2560 ]281
318 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากฟาร์มหมูนายสุรพงษ์ ถึง ชลประทาน [ 31 ก.ค. 2560 ]265
319 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ [ 31 ก.ค. 2560 ]305
320 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ [ 31 ก.ค. 2560 ]272
321 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ [ 31 ก.ค. 2560 ]327
322 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 5 ก.ค. 2560 ]262
323 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ [ 5 ก.ค. 2560 ]359
324 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ [ 4 ก.ค. 2560 ]202
325 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ [ 4 ก.ค. 2560 ]288
326 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ [ 4 ก.ค. 2560 ]245
327 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ (กำหนดบ่อดิน) [ 5 มิ.ย. 2560 ]405
328 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก และถนนดิน บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ [ 31 พ.ค. 2560 ]250
329 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ [ 31 พ.ค. 2560 ]264
330 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 31 พ.ค. 2560 ]242
331 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ [ 31 พ.ค. 2560 ]261
332 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบริการผู้สูงอายุ บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ [ 28 เม.ย. 2560 ]256
333 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ [ 24 เม.ย. 2560 ]332
334 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ [ 24 เม.ย. 2560 ]324
335 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ จากบ้านนายประคอง สุกุล ถึง บ้านนายนิพล กินขุนทด [ 24 เม.ย. 2560 ]320
336 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ [ 24 เม.ย. 2560 ]435
337 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหิงห้อย หมู่ที่ ๒ [ 21 เม.ย. 2560 ]239
338 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง [ 18 เม.ย. 2560 ]284
339 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ (ซอยศาลาประชาคม) [ 14 ก.พ. 2560 ]307
340 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านโคกกระบือ [ 14 ก.พ. 2560 ]302
341 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ จากนานายแหน่น ถึง นานายพัด [ 1 ธ.ค. 2559 ]315
342 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเพทประทานพร หมู่ที่ ๑๙ จากแยกวัดโนนทอง ถึง เหมืองน้ำโตนหิน [ 5 ส.ค. 2559 ]324
343 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ [ 3 ส.ค. 2559 ]326
344 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำ บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ [ 23 มี.ค. 2559 ]318
345 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ [ 14 มี.ค. 2559 ]354
346 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายสุรชัย ช่วยงาน เชื่อมถนนหินคลุก (กังหันลม) [ 11 มี.ค. 2559 ]323
347 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ [ 7 มี.ค. 2559 ]323
348 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ ๑๕ โรงเรียนบ้านหิงห้อย [ 25 ก.พ. 2559 ]314
349 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ [ 18 ก.พ. 2559 ]314
350 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ [ 18 ก.พ. 2559 ]310
351 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังประปา บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ 13 [ 14 ต.ค. 2558 ]222
352 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกห้วยปากตะคาบ บ้านหนองหว้า หมู่ 11 [ 26 มี.ค. 2557 ]231
353 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหางฝายประปา บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 [ 26 มี.ค. 2557 ]221
354 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มอมะขาม บ้านห้วยทราย หมู่ 7 [ 26 มี.ค. 2557 ]224
355 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างผิวการจราจร แบบถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 สายทางบ้างนางสกุลกาญจน์ ถึง บ้านนายสมพาน [ 26 มี.ค. 2557 ]213
356 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางผิวจราจร แบบ คสล.บ้านไทยสามัคคี หมู่ 14 สายทางจากศาลเจ้าพ่อ ถึง เขตติดต่อจังหวัดลพบุรี (ช่องเขาขาด) [ 6 ธ.ค. 2556 ]222