องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข่าวราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ [ 1 พ.ค. 2566 ]4
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ 21 [ 17 มี.ค. 2566 ]18
3 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บรถดับเพลิง [ 16 มี.ค. 2566 ]16
4 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ [ 28 ก.พ. 2566 ]8
5 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 [ 24 ก.พ. 2566 ]9
6 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 จากบ้านนายวีระ พัดสูงเนิน ถึง บ้านนายนิคม คำนึก [ 24 ก.พ. 2566 ]7
7 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 [ 24 ก.พ. 2566 ]9
8 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายละเอียด หร่ายขุนทด ถึง ไร่นายสมหมาย [ 24 ก.พ. 2566 ]8
9 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 จากลาดยาง ถึง บ้านนายเด่นชัย และบ้านนายประเสริฐ [ 22 ก.พ. 2566 ]8
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 จากบ้านนายทองคำ รวมขุนทด ถึง บ้านนายประภาส กุดขุนทด [ 20 ก.พ. 2566 ]9
11 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ 20 บ้านนายเหี่ยว ถึง บ้านนางประครอง [ 20 ก.พ. 2566 ]9
12 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางนันทิวา แก้วขุนทด ถึง บ้านนายทองสุข กินขุนทด [ 20 ก.พ. 2566 ]6
13 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 [ 15 ก.พ. 2566 ]5
14 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 [ 15 ก.พ. 2566 ]3
15 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 [ 15 ก.พ. 2566 ]6
16 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ 13 [ 15 ก.พ. 2566 ]9
17 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 [ 15 ก.พ. 2566 ]5
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 14 ก.พ. 2566 ]10
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 สามแยกบ้านนายทัน ถึง ไร่นายลอยลม [ 7 ก.พ. 2566 ]10
20 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 [ 7 ก.พ. 2566 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15