องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข่าวราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายอนุสาวรีย์ย่าโม หมู่ 1 [ 12 ก.ย. 2566 ]28
2 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายฉัตรพิสุทธิ์ สรรพแพทย์ - บ้านนางทิพย์เพลิน ภักดีแก้ว บ้านน้อยหนองแวง หมู่ 12 [ 29 ส.ค. 2566 ]19
3 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางสายทอง กึบขุนทด - บ้านนางคำเสี่ยน กองขุนทด บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 29 ส.ค. 2566 ]21
4 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากซอยบ้านนางนวล กายขุนทด - นานางปรียา ทันขุนทด บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 [ 24 ส.ค. 2566 ]23
5 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางมยุรา ช่องตะคุ - ศาลาหกเหลี่ยม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 [ 24 ส.ค. 2566 ]27
6 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางอึ้ม สร้อยสูงเนิน-บ้านนางหอมแก้ว มีแก้ว บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 [ 24 ส.ค. 2566 ]22
7 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายเหลือง กกขุนทด - บ้านนายชมพู ทวีลาภ บ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 [ 24 ส.ค. 2566 ]29
8 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมไหล่ทางจากบ้านนายทอง เด่งสูงเนิน-ทางแยกวัดบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 [ 22 ส.ค. 2566 ]21
9 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ 13 [ 21 ส.ค. 2566 ]21
10 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและก่อสร้างห้องเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหิงห้อย หมู่ที่ 2 [ 11 ส.ค. 2566 ]22
11 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 [ 11 ส.ค. 2566 ]25
12 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 [ 27 ก.ค. 2566 ]23
13 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 [ 27 ก.ค. 2566 ]21
14 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 27 ก.ค. 2566 ]34
15 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 [ 25 ก.ค. 2566 ]23
16 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 [ 25 ก.ค. 2566 ]21
17 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ 21 [ 25 ก.ค. 2566 ]22
18 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 21 ก.ค. 2566 ]23
19 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.316-03 สายบ้านใหม่เจริญธรรม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ก.ค. 2566 ]25
20 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.316-06 สายบ้านโนนทอง-เขตตำบลสำนักตระคร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ก.ค. 2566 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16