องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข่าวราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 263 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนทอง [ 2 ก.พ. 2566 ]5
2 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 31 ม.ค. 2566 ]6
3 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางหอย กุมขุนทด-บ้านนายสมบัติ จำเจริญ [ 30 ม.ค. 2566 ]2
4 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ [ 30 ม.ค. 2566 ]4
5 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2566 ]15
6 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ จากลาดยางสายโนนทอง-หนองแวง ถึง ไร่นางพรสวรรค์ พันชนะ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2566 ]12
7 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากถนนลาดยาง ถึง บ้านนายสมทรง กึบขุนทด [ 19 ม.ค. 2566 ]4
8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๖ สายบ้านโนนทอง ถึง เขตตำบลสำนักตะคร้อ [ 6 ม.ค. 2566 ]7
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๔ สายบ้านหนองแวง ถึง บ้านโนนทอง (ช่วงสามแยกบ้านโนนทอง - บ้านหนองแวง) [ 6 ม.ค. 2566 ]7
10 ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 16 พ.ย. 2565 ]15
11 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 31 ต.ค. 2565 ]35
12 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ [ 19 ก.ย. 2565 ]26
13 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง-บ้านโนนทอง ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ [ 9 ก.ย. 2565 ]36
14 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ [ 8 ก.ย. 2565 ]39
15 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงจอดรถ อบต.หนองแวง [ 8 ก.ย. 2565 ]35
16 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ [ 30 ส.ค. 2565 ]37
17 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ [ 30 ส.ค. 2565 ]36
18 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ช่วงไร่นายทัน แพงขุนทด [ 30 ส.ค. 2565 ]40
19 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง-บ้านโนนทอง ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ [ 30 ส.ค. 2565 ]34
20 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่านและก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ทางไปสระท่าชัน หมู่ที่ ๕ [ 21 ก.ค. 2565 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14