องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 33 [ 27 พ.ค. 2567 ]4
2 ประกาศ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 15 เม.ย. 2567 ]12
3 การให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลหนองแวง 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]16
4 การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 4 เม.ย. 2567 ]7
5 รายงานผลมอบนโยบาย NO Gift Policy 2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]31
6 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา [ 29 มี.ค. 2567 ]19
7 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 29 มี.ค. 2567 ]16
8 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 19 มี.ค. 2567 ]12
9 ประกาศผลการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 4 มี.ค. 2567 ]8
10 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ [ 12 ก.พ. 2567 ]19
11 การชี้แจ้งขอรับงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]11
12 แบบลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ม.ค. 2567 ]20
13 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]21
14 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy (THAI) [ 8 ธ.ค. 2566 ]21
15 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy (ENG) [ 8 ธ.ค. 2566 ]12
16 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]17
17 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]45
18 เอกสาร ปค.1 [ 15 พ.ย. 2566 ]56
19 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ [ 14 พ.ย. 2566 ]150
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 13 พ.ย. 2566 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8