องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]28
2 เอกสาร ปค.1 [ 15 พ.ย. 2566 ]44
3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ [ 14 พ.ย. 2566 ]135
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 13 พ.ย. 2566 ]19
5 แผนบริหารความเสี่ยง [ 8 พ.ย. 2566 ]34
6 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา [ 16 ต.ค. 2566 ]53
7 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]25
8 รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]31
9 รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]29
10 รายงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 มิ.ย. 2566 ]33
11 ข้อมมุลลานกีฬา/สนามกีฬา อบต.หนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 มิ.ย. 2566 ]27
12 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560(เหตุวาตภัย) [ 29 พ.ค. 2566 ]22
13 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560(เหตุวาตภัย) [ 29 พ.ค. 2566 ]30
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]50
15 เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ [ 24 ก.พ. 2566 ]39
16 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]27
17 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 31 ม.ค. 2566 ]21
18 ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]23
19 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 ม.ค. 2566 ]35
20 เรียกประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 4/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7