องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สายปฏิบัติและสายผู้บริหาร [ 1 ส.ค. 2565 ]30
2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 31 พ.ค. 2565 ]69
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 24 พ.ค. 2565 ]70
4 ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 24 พ.ค. 2565 ]59
5 ขอเชิดชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลัก 3 RS [ 11 พ.ค. 2565 ]52
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 [ 3 พ.ค. 2565 ]74
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(ครั้งที่ 2) [ 29 เม.ย. 2565 ]61
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) [ 11 เม.ย. 2565 ]76
9 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาฯ พนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) [ 11 เม.ย. 2565 ]75
10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.หนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 [ 18 มี.ค. 2565 ]139
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2565 (จำนวน 3 ตำแหน่ง) [ 25 ก.พ. 2565 ]118
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]129
13 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง [ 26 ม.ค. 2565 ]148
14 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนศัพท์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]129
15 คำสั่งการแบ่่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 22 ต.ค. 2564 ]61
16 คำสั่งการแบ่่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ [ 22 ต.ค. 2564 ]62
17 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 22 ต.ค. 2564 ]62
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด และผู้อำนวยการกอง [ 22 ต.ค. 2564 ]59
19 คำสั่งการแบ่่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 22 ต.ค. 2564 ]58
20 คำสั่งการแบ่่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 22 ต.ค. 2564 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5