องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 ม.ค. 2566 ]6
2 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]73
3 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 1 ต.ค. 2565 ]8
4 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สายปฏิบัติและสายผู้บริหาร [ 1 ส.ค. 2565 ]65
5 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 31 พ.ค. 2565 ]98
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 24 พ.ค. 2565 ]98
7 ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 24 พ.ค. 2565 ]89
8 ขอเชิดชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลัก 3 RS [ 11 พ.ค. 2565 ]79
9 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 [ 3 พ.ค. 2565 ]104
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(ครั้งที่ 2) [ 29 เม.ย. 2565 ]89
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) [ 11 เม.ย. 2565 ]99
12 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาฯ พนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) [ 11 เม.ย. 2565 ]98
13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.หนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 [ 18 มี.ค. 2565 ]167
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2565 (จำนวน 3 ตำแหน่ง) [ 25 ก.พ. 2565 ]144
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]159
16 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง [ 26 ม.ค. 2565 ]180
17 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนศัพท์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]159
18 คำสั่งการแบ่่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 22 ต.ค. 2564 ]93
19 คำสั่งการแบ่่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ [ 22 ต.ค. 2564 ]90
20 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 22 ต.ค. 2564 ]92
 
หน้า 1|2|3|4|5