องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองแวง "ก...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2565 [วันที่ 2022-06-19][ผู้อ่าน 81]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภ...[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 112]
 
  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 79]
 
  มอบรถเข็นวีลแชร์หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิกา...[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 106]
 
  กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต [วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในตำบลหนองแวง[วันที่ 2021-07-02][ผู้อ่าน 328]
 
  ส่งเสริมกิจกรรมการผูกผ้า และการจัดดอกไม้ในงานพิธีต...[วันที่ 2021-07-02][ผู้อ่าน 374]
 
  แจ้งถุงยังชีพ คนพิการ ตำบลหนองแวง [วันที่ 2021-07-02][ผู้อ่าน 165]
 

หน้า 1|2|3|4