องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 232]
 
  โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง 25...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ อบต.ห...[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 21]
 
  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง ประจำปี 256...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 72]
 
  เชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจ...[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2565[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองแวง "ก...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 87]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2565 [วันที่ 2022-06-19][ผู้อ่าน 156]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 129]
 
  โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภ...[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 163]
 
  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 134]
 

หน้า 1|2|3|4