องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 148]
 
  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง ประจำปี 256...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 49]
 
  เชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจ...[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองแวง "ก...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2565 [วันที่ 2022-06-19][ผู้อ่าน 138]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 114]
 
  โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภ...[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 148]
 
  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 116]
 
  มอบรถเข็นวีลแชร์หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิกา...[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 146]
 
  กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 89]
 
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต [วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 108]
 

หน้า 1|2|3|4