องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางสายถ้ำหมาใน บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ [ 16 ก.ค. 2563 ]2
2 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ บ้านนายนิคม กินขุนทด ถึง ฟาร์มโคนม [ 8 ก.ค. 2563 ]2
3 โครงการก่อสร้างถมดินคันทางและถนนหินคลุก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ จากหน้าวัดโนนเต็ง [ 25 มิ.ย. 2563 ]4
4 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ สายหนองหิน ถึง อ่างเดียว [ 25 มิ.ย. 2563 ]3
5 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ เส้นอนามัย ถึง ฝายน้อย [ 23 มิ.ย. 2563 ]4
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ [ 23 มิ.ย. 2563 ]3
7 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ เส้นบ้านนายวรินทร ถึง ทุ่งนาดี ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 19 มิ.ย. 2563 ]4
8 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ เส้นบ่อน้ำวัดโคกกระบือ ถึง สามแยกไปบ้านโนนแหน [ 19 มิ.ย. 2563 ]3
9 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ สายศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทราย [ 19 มิ.ย. 2563 ]3
10 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกกระบือ [ 9 มิ.ย. 2563 ]8
11 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ สายนานายวิจิตร ถึง ฝาย [ 29 พ.ค. 2563 ]9
12 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่อง ยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า [ 25 พ.ค. 2563 ]11
13 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 12 พ.ค. 2563 ]14
14 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายด่านขุนทดหนองแวง [ 7 พ.ค. 2563 ]15
15 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านหิงห้อย หมู่ที่ ๒ [ 30 เม.ย. 2563 ]17
16 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ สายสามแยกคอนกรีต – บ้านนายชัย (ต่อจากถนน คสล.เดิม จากบ้านผู้ช่วยวาสนา - บ้านนายประทีป) [ 27 เม.ย. 2563 ]16
17 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถมดินคันทางและถนนหินคลุก ทางเข้าหมู่ที่บ้าน บ้านวังสมบูรณ์ (หน้าวัดโนนเต็ง) หมู่ที่ ๑๘ [ 27 เม.ย. 2563 ]16
18 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) จำนวน ๒ จุด บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ ตรงคลองข้างลานตากพืชผลทางการเกษตรหมู่บ้าน และข้างบ้านนายหยุย [ 27 เม.ย. 2563 ]15
19 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ เส้นบ่อน้ำวัดโคกกระบือ ถึง สามแยกไปบ้านโนนแหน [ 8 เม.ย. 2563 ]18
20 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ถนนลาดยางเส้นไป อบต. ถึงไร่นางพรสวรรค์ พันชนะ [ 7 เม.ย. 2563 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9