องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]6
2 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]1
3 แผนพับ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย [ 1 พ.ค. 2563 ]18
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 1 มี.ค. 2563 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 27 ม.ค. 2563 ]51
6 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]20
7 แจ้งผู้พิการในตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมามาขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 21 ก.ค. 2554 ]207
8 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2553 [ 20 ก.ค. 2554 ]238
9 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2554 เดือน มิถุนายน 2554 [ 18 ก.ค. 2554 ]215
10 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2554 เดือน พฤษภาคม 255 [ 18 ก.ค. 2554 ]221
11 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2554 เดือน ธันวาคม 255 [ 18 ก.ค. 2554 ]233
12 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2554 เดือน ตุลาคม 2553 [ 18 ก.ค. 2554 ]208
13 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2553 เดือน มิถุนายน 2553 [ 18 ก.ค. 2554 ]223
14 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2553 เดือน กุมภภาพันธ์ 2553 [ 16 ก.ค. 2554 ]227
15 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2553 เดือน ธันวาคม 2552 [ 16 ก.ค. 2554 ]215
16 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2553 เดือน ตุลาคม 2552 [ 16 ก.ค. 2554 ]217
17 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 28 ต.ค. 2552 ]224
18 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ (รายเดิม)ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 8 ต.ค. 2552 ]236
19 สอบราคาจัดชื้ออาหารเสริม(นม) [ 30 พ.ย. 542 ]233
20 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]235
 
หน้า 1|2