องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ และแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม [ 22 มี.ค. 2567 ]12
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 21 มี.ค. 2567 ]12
3 ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 มี.ค. 2567 ]9
4 ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2567 ]9
5 ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2567 ]9
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2567 ]14
7 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 [ 20 ก.พ. 2567 ]13
8 แผนผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 20 ก.พ. 2567 ]5
9 แบบสรุปนโยบาย no gift [ 3 เม.ย. 2566 ]47
10 รายงานผลการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทัพยากรบุคคล 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]45
11 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 5 ม.ค. 2566 ]47
12 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 5 ม.ค. 2566 ]47
13 ประกาศ หลักเกณฑ์การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ.2558 [ 5 ม.ค. 2566 ]43
14 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]45
15 คำสั่งและรายงานผลการฝึกอบรม ปีงบประมาณ2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]41
16 ข้อมูลอัตรากำลัง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2566) [ 5 ม.ค. 2566 ]43
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]49
18 สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2566 ]46
19 ประกาศจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของ อบต.หนองแวง [ 5 ม.ค. 2566 ]45
20 ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล [ 5 ม.ค. 2566 ]44
 
หน้า 1|2