องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]44
2 คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]38
3 ประกาศ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2562 ]205
4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2562 ]207
5 แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 1 ต.ค. 2562 ]206
6 แผนผังการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 ธ.ค. 2559 ]275