องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองแวง