องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองแวง