องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียนการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองแวง