องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง อาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 27 มี.ค. 2567 ]6
2 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2566 ]3
3 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 2 ต.ค. 2566 ]2
4 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) [ 1 ต.ค. 2564 ]203
5 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) [ 1 ต.ค. 2564 ]232
6 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2564 ]131