องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 343 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนายมงคล จิตจันทึก ถึง บ้านนายมนตรี เพ็ชรขุนทด หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแวงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2567 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากแยกวะมะกรูด ถึง นานายแบ่ง กมขุนทด หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2567 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนายสนธยา-หลังวัดป่าหนองแวง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2567 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากเมรุวัดโนนเต็ง - สามแยกบ้านนายบุญโรม ศรีสูงเนิน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2567 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากถนน ค.ส.ล. ถึง บ้านนายมงคล เมืองขุนทด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2567 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากที่นายคารม ถึง บ้านยายน้อม วิไลกรวด หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2567 ]6
7 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ค. 2567 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรียนบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๙ [ 10 ก.ค. 2567 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนายวุ้น แก้วขุนทด ถึง บ้านนางสัมฤทธิ์ สมบัติทวีศิลป์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแวงพัฒนา [ 10 ก.ค. 2567 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมแบบ ๒ ช่อง ช่วงไร่นายสี แกสันเทียะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2567 ]6
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนางประกวด พันชนะ ถึง บ้านนายวิชัย กวกขุนทด หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแวงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2567 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมถมดินไหล่ทาง จากบ้านนายทอง เด่งสูงเนิน ถึง ทางแยกวัดบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2567 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนายพนม แกดขุนทด ถึง บ้านนางนุชนาฏ พันทา บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2567 ]5
14 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงปการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มิ.ย. 2567 ]7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อย หมู่ที่ ๒ [ 18 มิ.ย. 2567 ]6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ [ 18 มิ.ย. 2567 ]7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ [ 18 มิ.ย. 2567 ]7
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ [ 18 มิ.ย. 2567 ]8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]10
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]6
21 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2567 ]9
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2567 ]13
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2567 ]11
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2567 ]9
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2567 ]11
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2567 ]10
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2567 ]10
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2567 ]10
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2567 ]10
30 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 เม.ย. 2567 ]12
31 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2567 ]14
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดโนนเต็ง ถึง บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ [ 9 เม.ย. 2567 ]25
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง จากนานายสมนึก ถึงร่นายสลิด บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ [ 9 เม.ย. 2567 ]19
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]16
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ 1 จากบ้านนายพลับ เชื้อนุ่น ถึง นานางจอมศรี สาทร บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]14
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองน้ำตะวันออกวัดบ้านโนนทอง บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]11
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคำ มอมขุนทด ถึง วัดบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ [ 20 มี.ค. 2567 ]21
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางรัชนี ถึง บ้านนายเล็ก ชาลี บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ [ 19 มี.ค. 2567 ]14
39 ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 19 มี.ค. 2567 ]15
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง จากไร่นางสามารถ ภานิผล ถึง ฝายไร่นายสมร ชำนาญรักษา บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ [ 18 มี.ค. 2567 ]18
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแก่น ตันสันเทียะ ถึง บ้านนางวาสนา ถิ่นทอง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]18
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2567 ]18
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]14
44 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2567 ]25
45 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ธ.ค. 2566 ]26
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายอนุสาวรีย์ย่าโม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]49
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและก่อสร้างห้องเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหิงห้อย หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]43
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านวังทรายทองหมู่ที่ 13 [ 7 ก.ย. 2566 ]41
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากซอยบ้านนายฉัตรพิสุทธิ์ สรรพแพทย์ - บ้านนางทิพย์เพลิน ภักดีแก้ว บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]36
50 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางสายทอง กึบขุนทด - บ้านนางคำเสี่ยน กองขุนทด บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 7 ก.ย. 2566 ]43
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมไหล่ทางจากบ้านนายทอง เด่งสูงเนิน-ทางแยกวัดบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]35
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]40
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]46
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานถมดินคันทางและก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]47
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนายเหลือง กกขุนทด - บ้านนายชมพู ทวีลาภ บ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]38
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากซอยบ้านนางนวล กายขุนทด - นานางปรียา ทันขุนทด บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]41
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางอึ้ม สร้อยสูงเนิน - บ้านนางหอมแก้ว มีแก้ว บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]40
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนางมยุรา ช่องตะคุ-ศาลาหกเหลี่ยม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]39
59 ประกาศผลการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 31 ส.ค. 2566 ]55
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]40
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]49
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]44
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]39
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]44
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปรางค์กุญชรหมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]49
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]39
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สายบ้านใหม่เจริญธรรม (บ้านนายเสมอ ถึง สามแยกไร่นายสุภาพ) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ส.ค. 2566 ]36
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๖ สายบ้านโนนทอง ถึง เขตตำบลสำนักตะคร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ส.ค. 2566 ]37
69 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 16 ส.ค. 2566 ]38
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บรถดับเพลิง [ 10 ส.ค. 2566 ]53
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]47
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2566 ]37
73 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 8 ส.ค. 2566 ]38
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สายบ้านใหม่เจริญธรรม (บ้านนายเสมอ ถึง สามแยกไร่นายสุภาพ) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2566 ]35
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๖ สายบ้านโนนทอง ถึง เขตตำบลสำนักตะคร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2566 ]35
76 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อม ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.ค. 2566 ]33
77 ประกาศ TOR/ร่างเอกสารการจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ค. 2566 ]32
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2566 ]34
79 ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2566 ]40
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]44
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]35
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]36
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ ไร่นายสมร ต่อ คสล.เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]38
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายทองคำ รวมขุนทด ถึง บ้านนายประภาส กุดขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]39
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]39
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2566 ]36
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางนันทิวา แก้วขุนทด ถึง บ้านนายทองสุข กินขุนทด [ 24 เม.ย. 2566 ]57
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ จากไร่นายวิเชียร แม้นขุนทด ถึง สามแยกบ้านนายหยุย ดีสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]44
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายละเอียด หร่ายขุนทด ถึง ไร่นายสมหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]43
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2566 ]39
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายวีระ พัดสูงเนิน ถึง บ้านนายนิคม คำนึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2566 ]46
92 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ [ 30 มี.ค. 2566 ]52
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ [ 21 มี.ค. 2566 ]34
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]40
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มี.ค. 2566 ]34
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มี.ค. 2566 ]35
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]38
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]42
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางหอย กุมขุนทด ถึง บ้านนายสมบัติ จำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]41
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]41
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]41
102 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2566 ]44
103 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2566 ]39
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ จากลาดยางสายโนนทอง-หนองแวง ถึง ไร่นางพรสวรรค์ พันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]43
105 เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ [ 24 ก.พ. 2566 ]55
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.พ. 2566 ]46
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากลาดยาง ถึง บ้านนายสมทรง กึบขุนทด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2566 ]49
108 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.พ. 2566 ]53
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๔ สายบ้านหนองแวง-บ้านโนนทอง (ช่วงสามแยกบ้านโนนทอง-บ้านหนองแวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ม.ค. 2566 ]57
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๖ สายบ้านโนนทอง-เขตตำบลสำนักตะคร้อ (ช่วงภายในหมู่บ้านโนนทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ม.ค. 2566 ]49
111 ประกาศผลการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๔ สายบ้านหนองแวง ถึง บ้านโนนทอง (ช่วงสามแยกบ้านโนนทอง-บ้านหนองแวง) [ 26 ม.ค. 2566 ]61
112 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากลาดยาง ถึง บ้านนายสมทรง กึบขุนทด [ 25 ม.ค. 2566 ]61
113 ประกาศผลการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐6 สายบ้านโนนทอง ถึง เขตตำบลสำนักตะคร้อ (ช่วงภายในหมู่บ้านโนนทอง) ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2566 ]60
114 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๔ สายบ้านหนองแวง-บ้านโนนทอง (ช่วงสามแยกบ้านโนนทอง-บ้านหนองแวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2566 ]53
115 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๖ สายบ้านโนนทอง-เขตตำบลสำนักตะคร้อ (ช่วงภายในหมู่บ้านโนนทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2566 ]56
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ม.ค. 2566 ]52
117 ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ธ.ค. 2565 ]54
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2565 ]72
119 ประกาศ TOR/ร่างเอกสารการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน [ 25 พ.ย. 2565 ]63
120 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ย. 2565 ]58
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]88
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง -บ้านโนนทอง ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]80
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]79
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงจอดรถ อบต.หนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]65
125 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2565 ]68
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]83
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง ถึง โนนทอง ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]98
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]83
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]81
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่านและก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ทางไปสระท่าชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]69
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]74
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทำมุม ๔๕ องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]77
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]83
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]93
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]88
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]89
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ [ 21 ก.ค. 2565 ]91
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ [ 19 ก.ค. 2565 ]79
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมและถมดิน บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]82
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2565 ]94
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]95
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายระพิน สิทธิขุนทด ถึง ถนนลาดยางเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]103
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ จากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ไปทางบ้านนายหยุย ดีสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]86
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมดิน บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]101
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2565 ]91
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2565 ]92
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2565 ]99
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2565 ]101
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ จากถนนลาดยางเดิม ถึง บ้านนายประมวล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]98
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ จากฝายน้อย ถึง คอสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]100
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ สายแยกไปวัดป่าหิงห้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]95
152 ประกาศผลการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มิ.ย. 2565 ]94
153 ประกาศผลการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ สายกลางบ้าน (หน้าโรงเรียน) จากโรงเรียน-บ้านนายวีระ [ 1 มิ.ย. 2565 ]95
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]94
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 [ 27 พ.ค. 2565 ]98
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินคันทางเสริมหินคลุก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่่ 6 สายบ้านโนนเต็ง ถึงดงขวาง [ 27 พ.ค. 2565 ]100
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง [ 26 พ.ค. 2565 ]88
158 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกกระบือ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ค. 2565 ]96
159 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ค. 2565 ]99
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ สายอ่างตาโนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]103
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่าน บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ [ 22 มี.ค. 2565 ]130
162 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่าน บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 มี.ค. 2565 ]161
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ. ๓๑๖-๐๓ สายบ้านใหม่เจริญธรรม ถึง สายบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเต็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2565 ]149
164 ประกาศผลการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 7 มี.ค. 2565 ]84
165 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่าน บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ [ 28 ก.พ. 2565 ]146
166 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ. ๓๑๖-๐๓ สายบ้านใหม่เจริญธรรม ถึง สายบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเต็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2565 ]131
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ บ้านหิงห้อย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]136
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถมดินสระประปา บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]129
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อและถมดิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]130
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่าน บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก [ 23 ก.ย. 2564 ]180
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ จากนานางปุย - นานายพัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]183
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ ถึง เขตติดต่อตำบลสำนักตะคร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ย. 2564 ]196
173 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่าน บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2564 ]157
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สายบ้านใหม่เจริญธรรม - บ้านไทยสามัคคี (ช่วงบ้านใหม่เจริญธรรม-สามแยกต้นซาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]175
175 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ [ 13 ก.ย. 2564 ]169
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สายบ้านใหม่เจริญธรรม - บ้านไทยสามัคคี (ช่วงบ้านโนนเต็ง-ทางลงเขามอมะขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2564 ]164
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]176
178 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ ถึง เขตติดต่อตำบลสำนักตะคร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ย. 2564 ]172
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายนรินทร ถึงทุ่งนาดี บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ (ช่วงจากบ่อขยะ ถึง บ้านนางสุดใจ สุขดา) [ 9 ก.ย. 2564 ]171
180 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สายบ้านใหม่เจริญธรรม - บ้านไทยสามัคคี (ช่วงบ้านโนนเต็ง-ทางลงเขามอมะขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ย. 2564 ]153
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ จากหน้าวัดโนนเต็ง ถึง บ้านวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]174
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บรถดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ย. 2564 ]164
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ จากหน้าวัดโนนเต็ง ถึง บ้านวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]170
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ จากบ้านนายคำตัน ถึงลาน SML บ้านหิงห้อยใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]177
185 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บรถดับเพลิง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2564 ]178
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ส.ค. 2564 ]169
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ จากไร่นางถั่วค้าง ถึงไร่นายทน ไตรสูงเนิน [ 29 ก.ค. 2564 ]166
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ [ 29 ก.ค. 2564 ]182
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางและงานเรียงหินยาแนว บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]177
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ค. 2564 ]158
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างวางท่อน้ำพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]167
192 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ค. 2564 ]162
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ [ 14 มิ.ย. 2564 ]157
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ [ 14 มิ.ย. 2564 ]159
195 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มิ.ย. 2564 ]171
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]150
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]166
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 18 พ.ค. 2564 ]174
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ จากลานมันทางแยกตาชั่ง ถึง แยกไปบ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]186
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]161
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายแอ๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]150
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ เส้นอ่างตาโนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]183
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ [ 19 เม.ย. 2564 ]181
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ [ 19 เม.ย. 2564 ]174
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ จากประปา ถึง บ้านนางกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]181
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สายบ้านห้วยทราย-สามแยกอนามัยสะพานหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2564 ]178
207 ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สายบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2564 ]171
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางสรรเสริญ ถึงบ้านนายสุเชตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]186
209 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สายบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.พ. 2564 ]160
210 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สายบ้านห้วยทราย -สามแยกอนามัยสะพานหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.พ. 2564 ]171
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]157
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ จากหน้าบ้านนายสมร ชำนาญรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]171
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]157
214 ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร [ 20 ม.ค. 2564 ]177
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ธ.ค. 2563 ]169
216 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2563 ]179
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายวะมะกูดบ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 [ 4 ธ.ค. 2563 ]169
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15- บ้าน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 [ 4 ธ.ค. 2563 ]177
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 [ 4 ธ.ค. 2563 ]176
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อย หมู่ที่ 2 [ 25 ก.ย. 2563 ]198
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ [ 3 ก.ย. 2563 ]190
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]200
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ย. 2563 ]181
224 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2563 ]200
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2563 ]192
226 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ เส้นบ้านนายวรินทร ถึง ทุ่งนาดี [ 14 ส.ค. 2563 ]218
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ สายหนองหิน ถึง อ่างเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2563 ]213
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๑ สายบ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ - บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2563 ]175
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายด่านขุนทด-หนองแวง ช่วงห้วยทราย-บ้านใหม่เจริญธรรม เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2563 ]187
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2563 ]189
231 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๑ สายบ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ - บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ [ 13 พ.ค. 2563 ]182
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ สายบ้านโนนแหน ถึง บ้านเทพทักษิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]180
233 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓ [ 29 เม.ย. 2563 ]163
234 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ สายบ้านโนนแหน ถึง บ้านเทพทักษิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 เม.ย. 2563 ]194
235 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ(สายโคกหนองโพธิ์) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ จากลาดยางสายหนองแวง-โนนทอง ถึง ฝายตากอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 เม.ย. 2563 ]193
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ เส้นหลังโรงเรียน ถึง ถนนลาดยางสายด่านขุนทด-หนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2563 ]207
237 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ สายนานายวิจิตร ถึง ฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2563 ]183
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ จากเมรุวัด ถึงลาดยางทิศตะวันตกบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2563 ]183
239 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ เส้นหลังโรงเรียน ถึง ถนนลาดยางสายด่านขุนทด-หนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2563 ]153
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ จากศาลาประชาคม ถึงบ้านนายประวิทย์ แกดขุนทด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มี.ค. 2563 ]211
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ สายทางแยกหน้าวัด ถึง เขตหมู่บ้านไทยสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มี.ค. 2563 ]192
242 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.พ. 2563 ]203
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อน้ำประปา บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2563 ]161
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2563 ]194
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2563 ]176
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2563 ]175
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ม.ค. 2563 ]205
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ม.ค. 2563 ]201
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ม.ค. 2563 ]175
250 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ธ.ค. 2562 ]166
251 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ธ.ค. 2562 ]191
252 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ธ.ค. 2562 ]186
253 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ธ.ค. 2562 ]235
254 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ธ.ค. 2562 ]205
255 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อน้ำประปา บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ธ.ค. 2562 ]200
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]207
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ สายหน้าวัดหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2562 ]264
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบ่อประปา บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2562 ]213
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ จากไร่นายจวน-นานายสมาน กมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]205
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]274
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ จากไร่นางลม แก่งสันเทียะ ถึง ไร่นายหนอม โอนสันเทียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]272
262 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำประปา บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2562 ]279
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายจำปา ทาจิ๋ว ถึง เขต บ้านห้วยทราย [ 27 ส.ค. 2562 ]223
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางปัญญา นนท์ขุนทด - ไร่นางแจ่ม สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2562 ]239
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ จากทางแยก ถึง อ่างเก็บน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ส.ค. 2562 ]205
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านผู้ช่วยแอน ดีสุด - ไร่นางอรพิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ส.ค. 2562 ]225
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมลูกรัง บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2562 ]235
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ค. 2562 ]224
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ค. 2562 ]267
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ จากซอยบ้านนายสมร ถึง ไร่นายสมร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ค. 2562 ]293
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายกลิ้ง จิตตจันทึก ถึง บ้านนายทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ค. 2562 ]276
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ค. 2562 ]234
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายจันทร์ แก้วหนองสังข์ ถึง บ้านนายพิทักษ์ พิมพ์ศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2562 ]282
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2562 ]233
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายคารมย์ ถึง ที่นายหมวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ค. 2562 ]306
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ค. 2562 ]269
277 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านผู้ช่วยแอน ดีสุด - ไร่นางอรพิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ค. 2562 ]239
278 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางจันลา ดุมกลาง - ไร่นายสำเภา พันธ์งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ค. 2562 ]233
279 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางปัญญา นนท์ขุนทด - ไร่นางแจ่ม สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ค. 2562 ]238
280 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ สายไร่นายจัด กุดหินนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ค. 2562 ]224
281 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มิ.ย. 2562 ]292
282 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมลูกรัง บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มิ.ย. 2562 ]299
283 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2562 ]307
284 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2562 ]264
285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2562 ]261
286 เรื่อง:ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 [ 24 มิ.ย. 2562 ]215
287 เรื่อง:ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 [ 24 มิ.ย. 2562 ]302
288 เรื่อง:ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 [ 24 มิ.ย. 2562 ]289
289 เรื่อง:ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 [ 24 มิ.ย. 2562 ]237
290 เรื่อง:ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 [ 24 มิ.ย. 2562 ]236
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายด่านขุนทด หนองแวง(ช่วงหมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]417
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร จากสุดซอยโรงเรียน ถึง ซอยบ้านนายเล็ก กอจันทึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ม.ค. 2562 ]318
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 [ 28 ธ.ค. 2561 ]174
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ จากฝาย ถึง เขตตำบลบึงปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ธ.ค. 2561 ]196
295 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ จากบ้านนายพุด ถึง บ้านนายโหนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ธ.ค. 2561 ]210
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายคำ ถึงที่นางสมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ธ.ค. 2561 ]194
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ จากบ้านนางพิมพา ถึง บ้านนายอุดร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ธ.ค. 2561 ]185
298 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ เส้นบ่อน้ำวัดบ้านโคกกระบือ ถึง สามแยกไปบ้านโนนแหน (วัดโคกกระบือ ถึง ไร่นายศรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2561 ]198
299 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ จากบ้านนายพุด ถึง บ้านนายโหนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ธ.ค. 2561 ]185
300 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ จากบ้านนางพิมพา ถึง บ้านนายอุดร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ธ.ค. 2561 ]187
301 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ จากหน้าบ้านนายตำรวจชาย ถึง ซอยทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ธ.ค. 2561 ]201
302 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายคำ ถึงที่นางสมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ธ.ค. 2561 ]194
303 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ จากฝาย ถึง เขตตำบลบึงปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ธ.ค. 2561 ]195
304 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ ๑ - บ้านโนนทอง หมู่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 พ.ย. 2560 ]275
305 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนทอง หมู่ 5 [ 27 พ.ย. 2560 ]247
306 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๒ โครงการ [ 21 ส.ค. 2560 ]285
307 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ [ 14 ก.ค. 2560 ]268
308 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง [ 7 ก.ค. 2560 ]336
309 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ [ 28 ธ.ค. 2559 ]258
310 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ [ 13 ธ.ค. 2559 ]244
311 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ [ 13 ธ.ค. 2559 ]240
312 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ ๑๕ [ 16 มี.ค. 2559 ]249
313 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ ๑๕ โรงเรียนบ้านหิงห้อย [ 29 ก.พ. 2559 ]247
314 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ [ 24 พ.ย. 2558 ]256
315 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ [ 24 พ.ย. 2558 ]241
316 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบไม่ตรอกเข็ม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 [ 27 มี.ค. 2558 ]238
317 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 มี.ค. 2558 ]245
318 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) [ 12 มี.ค. 2558 ]246
319 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเกริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 [ 2 ก.พ. 2558 ]344
320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ธ.ค. 2557 ]277
321 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเกริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 [ 1 ธ.ค. 2557 ]213
322 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเกริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 [ 1 ธ.ค. 2557 ]333
323 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเกริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ 19 [ 1 ธ.ค. 2557 ]364
324 ปรกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 พ.ย. 2557 ]292
325 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 6 โครงการ [ 17 พ.ย. 2557 ]290
326 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 2โครงการ [ 29 ส.ค. 2557 ]225
327 แก้ไข เปลี่ยนแปลง ประกาศสอบราคาจ้างและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซม [ 20 ส.ค. 2557 ]274
328 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ [ 15 ส.ค. 2557 ]279
329 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 16 มิ.ย. 2557 ]291
330 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านท่าหินงม หมู่ 22 เส้นทางสายถนนทางแยกวัด [ 3 เม.ย. 2557 ]295
331 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คสล. จำนวน 7 โครงการ [ 20 มี.ค. 2557 ]317
332 ยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 ธ.ค. 2556 ]290
333 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 4 ก.ย. 2556 ]565
334 โครงการซ่อมผิวถนนลาดยางจราจร ชนิด Cape Seal สายด่านขุนทด [ 30 ส.ค. 2556 ]257
335 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 16 ส.ค. 2556 ]227
336 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 31 ก.ค. 2556 ]269
337 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง [ 12 ก.ค. 2556 ]278
338 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 17 พ.ค. 2556 ]276
339 [ 30 พ.ย. 542 ]185
340 เรื่อง:ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 [ 30 พ.ย. 542 ]231
341 เรื่อง:ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 [ 30 พ.ย. 542 ]235
342 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 30 พ.ย. 542 ]193
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 30 พ.ย. 542 ]222