องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 264 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]6
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ ไร่นายสมร ต่อ คสล.เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายทองคำ รวมขุนทด ถึง บ้านนายประภาส กุดขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]7
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2566 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางนันทิวา แก้วขุนทด ถึง บ้านนายทองสุข กินขุนทด [ 24 เม.ย. 2566 ]24
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ จากไร่นายวิเชียร แม้นขุนทด ถึง สามแยกบ้านนายหยุย ดีสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายละเอียด หร่ายขุนทด ถึง ไร่นายสมหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2566 ]7
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายวีระ พัดสูงเนิน ถึง บ้านนายนิคม คำนึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2566 ]15
13 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ [ 30 มี.ค. 2566 ]21
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ [ 21 มี.ค. 2566 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มี.ค. 2566 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มี.ค. 2566 ]4
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]9
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางหอย กุมขุนทด ถึง บ้านนายสมบัติ จำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14