องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]17
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง -บ้านโนนทอง ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]17
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]13
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงจอดรถ อบต.หนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]7
5 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2565 ]13
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]20
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง ถึง โนนทอง ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]23
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]21
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]25
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ำล้นผ่านและก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ทางไปสระท่าชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]13
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]21
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทำมุม ๔๕ องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]22
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]26
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]28
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]26
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]29
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ [ 21 ก.ค. 2565 ]29
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ [ 19 ก.ค. 2565 ]25
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมและถมดิน บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]31
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2565 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12