องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
รายงานผล เรื่องร้องเรียนเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องทั่วไป


รายงานผล เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว

ได้ตรวจสอบเรืองจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2558 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ) ปรากฏว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด    เอกสารประกอบ รายงานผล เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองแวง