องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 1 ม.ค. 2565 ]199
2 แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน [ 2 ม.ค. 2563 ]237
3 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 2 ม.ค. 2563 ]242
4 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ 2 ม.ค. 2563 ]244
5 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว [ 2 ม.ค. 2563 ]242
6 แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา [ 2 ม.ค. 2563 ]223
7 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 2 ม.ค. 2563 ]234
8 แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 2 ม.ค. 2563 ]238
9 แบบฟอร์มคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 ม.ค. 2563 ]235
10 แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล [ 2 ม.ค. 2563 ]220
11 แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล [ 2 ม.ค. 2563 ]215
12 แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภคบริโภค [ 30 พ.ย. 542 ]262
13 แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร [ 30 พ.ย. 542 ]260
14 แบบฟอร์มคำขออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ 30 พ.ย. 542 ]214
15 แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ [ 30 พ.ย. 542 ]271
16 แบบฟอร์มคำร้องถนนชำรุด [ 30 พ.ย. 542 ]261
17 หากท่านไม่สะดวกในการติดต่อราชการด้วยตนเองสามารถส่งแบบคำร้องพร้อมหลักฐาน มาได้ที่ E-mail: obt.nongwang@hotmail.com [ 30 พ.ย. 542 ]262