องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
กิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวังการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล [ 9 ธ.ค. 2565 ]87
2 โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของ จนท.อบต.หนองแวง 2565 (กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์) [ 26 ส.ค. 2565 ]52
3 โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของ จนท.อบต.หนองแวง 2565 (กิจกรรมมึกปฏิบัติจิตตามหลักกรรมฐาน) [ 26 ส.ค. 2565 ]43
4 กิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมดำเนินการ ประจำปี 2565 (2) [ 22 เม.ย. 2565 ]172
5 คณะทำงานภาคประชาชนของ อบต.หนองแวง 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]43
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ม.ค. 2565 ]160
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 6 ม.ค. 2565 ]143
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 6 ม.ค. 2565 ]137
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 6 ม.ค. 2565 ]157
10 โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต [ 5 ม.ค. 2565 ]313
11 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy [ 4 ต.ค. 2564 ]52