องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]51
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]51
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]47
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]46
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]58
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]50
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]49
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]54
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]52
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]52
11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]50
12 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มิถุนายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]45
13 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]57
14 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ เมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]140
15 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]143
16 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]142
17 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]140
18 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]140
19 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ พฤศจิกายน 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]142
20 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]136