องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปช้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 2566 (12 เดือน) [ 4 ธ.ค. 2566 ]37
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 2566 (เม.ย.66 - ก.ย.66) [ 1 ธ.ค. 2566 ]23
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) [ 3 เม.ย. 2566 ]55
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องทุกข์ ธ.ค.65 [ 8 ธ.ค. 2565 ]49
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]98
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]95
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]92
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]103
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]97
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]93
11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]99
12 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]99
13 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]90
14 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]95
15 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มิถุนายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]88
16 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]109
17 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ เมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]186
18 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]203
19 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]191
20 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]190
 
หน้า 1|2