องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติร้องเรียน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]7
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2566 - มีนาคม2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]10
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องทุกข์ ธ.ค.65 [ 8 ธ.ค. 2565 ]13
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]65
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]60
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]56
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]54
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]66
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]61
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]58
11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]61
12 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]59
13 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]58
14 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]58
15 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มิถุนายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]52
16 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]67
17 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ เมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]149
18 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]156
19 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]151
20 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]152
 
หน้า 1|2