องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
การจัดการความรู้ KM
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ( ธ.ค. 2563) [ 30 ธ.ค. 2563 ]169
2 คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ KM [ 2 ม.ค. 2563 ]147
3 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ_1 [ 2 ม.ค. 2563 ]155
4 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ_2.1 [ 2 ม.ค. 2563 ]160
5 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ_2.2 [ 2 ม.ค. 2563 ]160
6 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]151
7 วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน [ 2 ม.ค. 2563 ]166
8 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]158
9 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ (1) [ 2 ม.ค. 2563 ]147
10 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]149
11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]156
12 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]153
13 แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร อบต.หนองแวง [ 2 ม.ค. 2563 ]156
14 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 2 ม.ค. 2563 ]152
15 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง) [ 2 ม.ค. 2563 ]161
16 คู่มือ การจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล [ 2 ม.ค. 2563 ]150
17 คู่มือ การจัดทำบัตรข้าราชการ [ 2 ม.ค. 2563 ]152
18 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านวินัย [ 2 ม.ค. 2563 ]157
19 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 2 ม.ค. 2563 ]152
20 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 2 ม.ค. 2563 ]165
 
หน้า 1|2