องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
การจัดการความรู้ KM
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 4 ต.ค. 2564 ]196
2 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 4 ต.ค. 2564 ]224
3 คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ KM [ 20 ส.ค. 2564 ]200
4 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ( ธ.ค. 2563) [ 30 ธ.ค. 2563 ]217
5 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ_1 [ 2 ม.ค. 2563 ]201
6 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ_2.1 [ 2 ม.ค. 2563 ]206
7 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ_2.2 [ 2 ม.ค. 2563 ]209
8 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]190
9 วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน [ 2 ม.ค. 2563 ]215
10 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]203
11 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ (1) [ 2 ม.ค. 2563 ]195
12 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]198
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]199
14 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 2 ม.ค. 2563 ]199
15 แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร อบต.หนองแวง [ 2 ม.ค. 2563 ]210
16 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 2 ม.ค. 2563 ]202
17 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง) [ 2 ม.ค. 2563 ]203
18 คู่มือ การจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล [ 2 ม.ค. 2563 ]199
19 คู่มือ การจัดทำบัตรข้าราชการ [ 2 ม.ค. 2563 ]200
20 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านวินัย [ 2 ม.ค. 2563 ]209
 
หน้า 1|2