องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 8 มิ.ย. 2567 ]24
2 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 8 มิ.ย. 2567 ]14
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]23
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี 2566 (รอบ 12 เดือน) [ 10 ต.ค. 2566 ]34
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระบบ e-PlanNACC 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 มิ.ย. 2566 ]74
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระบบ e-PlanNACC 2565 รอบ 12 เดือน [ 20 มิ.ย. 2566 ]59
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ เสนอผู้บริหาร 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]50
8 รายงานผลบริหารความเสี่ยง [ 16 มี.ค. 2566 ]9
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ เสนอผู้บริหาร 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]49
10 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 2566-2570 [ 14 ต.ค. 2565 ]50
11 ประกาศและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 2566-2570 [ 14 ต.ค. 2565 ]93
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 2566-2570 [ 14 ต.ค. 2565 ]53
13 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 5 ต.ค. 2565 ]53
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]141
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 27 ม.ค. 2565 ]138
16 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ม.ค. 2565 ]133
17 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565-2568 [ 4 ต.ค. 2564 ]222
18 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 1 ต.ค. 2564 ]147
19 รายงานผลการดำเนินงานฯ จากระบบ e-PlanNACC ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 3 พ.ค. 2564 ]217
20 รายงานผลการดำเนินงานฯ จากระบบ e-PlanNACC ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน [ 29 ก.ย. 2563 ]223
21 แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 1 ต.ค. 2562 ]226
22 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.หนองแวง [ 21 ธ.ค. 2561 ]219
23 ประกาศใช้แแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) [ 12 มี.ค. 2561 ]215
24 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 9 พ.ค. 2560 ]257
25 ประกาศใช้แแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 9 พ.ค. 2560 ]229