องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2565 ]23
2 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 7 มิ.ย. 2565 ]22
3 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕ [ 20 พ.ค. 2565 ]23
4 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]74
5 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]68
6 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ [ 3 ก.พ. 2565 ]69
7 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 6 ม.ค. 2565 ]67
8 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2564 ]67
9 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2564 ]69
10 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]71
11 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 9 ก.ย. 2564 ]71
12 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]66
13 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 14 ก.ค. 2564 ]66
14 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 11 มิ.ย. 2564 ]63
15 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ [ 14 พ.ค. 2564 ]173
16 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]158
17 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 9 มี.ค. 2564 ]181
18 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ [ 8 ก.พ. 2564 ]166
19 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 21 ม.ค. 2564 ]161
20 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]169
 
หน้า 1|2