องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๗ [ 8 พ.ค. 2567 ]4
2 ประกาศความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 15 เม.ย. 2567 ]22
3 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ [ 9 เม.ย. 2567 ]12
4 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 5 มี.ค. 2567 ]11
5 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๗ [ 2 ก.พ. 2567 ]19
6 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2567 ]14
7 ประกาศสรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]25
8 ประกาศสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]16
9 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 8 ธ.ค. 2566 ]13
10 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ [ 24 พ.ย. 2566 ]17
11 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๖ [ 5 ต.ค. 2566 ]16
12 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ [ 6 ก.ย. 2566 ]20
13 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 22 ส.ค. 2566 ]22
14 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ [ 10 ก.ค. 2566 ]21
15 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ [ 11 มิ.ย. 2566 ]26
16 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๖ [ 9 พ.ค. 2566 ]21
17 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]90
18 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]74
19 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๖ [ 13 ก.พ. 2566 ]84
20 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 27 ม.ค. 2566 ]54
21 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 7 ธ.ค. 2565 ]55
22 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ [ 10 พ.ย. 2565 ]59
23 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕ [ 6 ต.ค. 2565 ]54
24 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ [ 1 ก.ย. 2565 ]54
25 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 17 ส.ค. 2565 ]67
26 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2565 ]73
27 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 7 มิ.ย. 2565 ]70
28 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕ [ 20 พ.ค. 2565 ]73
29 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]126
30 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]121
31 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ [ 3 ก.พ. 2565 ]120
32 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 6 ม.ค. 2565 ]128
33 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2564 ]125
34 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2564 ]125
35 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]128
36 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 9 ก.ย. 2564 ]128
37 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]119
38 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 14 ก.ค. 2564 ]116
39 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 11 มิ.ย. 2564 ]108
40 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ [ 14 พ.ค. 2564 ]218
41 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]206
42 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 9 มี.ค. 2564 ]234
43 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ [ 8 ก.พ. 2564 ]217
44 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 21 ม.ค. 2564 ]205
45 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]220
46 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 9 พ.ย. 2563 ]239
47 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 15 ต.ค. 2563 ]236
48 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 15 ก.ย. 2563 ]224
49 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 13 ส.ค. 2563 ]221
50 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]229
51 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 11 มิ.ย. 2563 ]247
52 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ [ 8 พ.ค. 2563 ]232
53 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ [ 21 เม.ย. 2563 ]226
54 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2563 ]229
55 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ [ 19 ก.พ. 2563 ]237
56 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 7 ม.ค. 2563 ]246
57 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 13 ธ.ค. 2562 ]227
58 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 5 พ.ย. 2562 ]218