องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๖ [ 5 ต.ค. 2566 ]3
2 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ [ 6 ก.ย. 2566 ]6
3 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 22 ส.ค. 2566 ]5
4 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ [ 10 ก.ค. 2566 ]4
5 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ [ 11 มิ.ย. 2566 ]5
6 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๖ [ 9 พ.ค. 2566 ]5
7 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]64
8 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]57
9 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๖ [ 13 ก.พ. 2566 ]67
10 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 27 ม.ค. 2566 ]39
11 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 7 ธ.ค. 2565 ]39
12 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ [ 10 พ.ย. 2565 ]42
13 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕ [ 6 ต.ค. 2565 ]40
14 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ [ 1 ก.ย. 2565 ]38
15 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 17 ส.ค. 2565 ]49
16 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2565 ]61
17 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 7 มิ.ย. 2565 ]59
18 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕ [ 20 พ.ค. 2565 ]59
19 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]113
20 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]107
 
หน้า 1|2|3