องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2565 ]1
2 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 7 มิ.ย. 2565 ]1
3 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕ [ 20 พ.ค. 2565 ]2
4 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]49
5 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]43
6 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ [ 3 ก.พ. 2565 ]45
7 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 6 ม.ค. 2565 ]44
8 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2564 ]43
9 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2564 ]42
10 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]45
11 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 9 ก.ย. 2564 ]48
12 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]44
13 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 14 ก.ค. 2564 ]45
14 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 11 มิ.ย. 2564 ]42
15 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ [ 14 พ.ค. 2564 ]146
16 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]133
17 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 9 มี.ค. 2564 ]150
18 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ [ 8 ก.พ. 2564 ]139
19 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 21 ม.ค. 2564 ]135
20 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]139
 
หน้า 1|2