องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงารไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]8
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงารไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]9
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงารไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]9
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงารไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]9
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงารไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]94
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงารไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]88
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงารไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]89
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงารไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]92
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงารไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]207
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงารไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]200
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงารไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]198
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงารไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]203
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563(มกราคม 2563-มีนาคม 2563) [ 11 เม.ย. 2563 ]246
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 15 ม.ค. 2563 ]238
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) [ 12 ม.ค. 2560 ]241