องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแบบแสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 5 ม.ค. 2567 ]19
2 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ผด.๒) [ 11 ต.ค. 2566 ]6
3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) [ 23 ม.ค. 2566 ]49
4 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 11 ต.ค. 2565 ]55
5 ประกาศแผนการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 19 ต.ค. 2564 ]137
6 ประกาศแผนการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) [ 17 ส.ค. 2564 ]126
7 ประกาศแผนการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) [ 2 มิ.ย. 2564 ]123
8 ประกาศแผนการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) [ 24 มี.ค. 2564 ]223
9 ประกาศแผนการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]231
10 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผด.๑ [ 10 ต.ค. 2559 ]257
11 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผด.๒ [ 10 ต.ค. 2559 ]251
12 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผด.๑ [ 12 ต.ค. 2558 ]240
13 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผด.๒ [ 12 ต.ค. 2558 ]248
14 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผด.๒ [ 13 ต.ค. 2557 ]253
15 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผด.๑ [ 13 ต.ค. 2557 ]281