องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗ [ 5 เม.ย. 2567 ]13
2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2567 ]8
3 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖ [ 11 ต.ค. 2566 ]16
4 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖ [ 5 ก.ค. 2566 ]17
5 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๖ [ 25 เม.ย. 2566 ]74
6 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2566 ]53
7 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ [ 12 ต.ค. 2565 ]53
8 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 18 ก.ค. 2565 ]53
9 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]132
10 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2565 ]148
11 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ [ 14 ต.ค. 2564 ]129
12 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 23 ก.ค. 2564 ]126
13 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]238
14 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 11 ม.ค. 2564 ]235
15 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓ [ 17 พ.ย. 2563 ]245
16 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษานร ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 30 ก.ค. 2563 ]244
17 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓ [ 29 เม.ย. 2563 ]241
18 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 7 ม.ค. 2563 ]272
19 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน กรกฎาคม [ 8 ต.ค. 2562 ]241
20 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2560 ]266
21 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 5 ก.ย. 2560 ]240
22 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ [ 3 ส.ค. 2560 ]247
23 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ [ 4 ก.ค. 2560 ]249
24 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน พฤษภคม ๒๕๖๐ [ 7 มิ.ย. 2560 ]266
25 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ [ 8 พ.ค. 2560 ]239
26 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ [ 7 เม.ย. 2560 ]257
27 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ [ 9 มี.ค. 2560 ]236
28 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ [ 8 ก.พ. 2560 ]235
29 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ [ 5 ม.ค. 2560 ]231
30 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ [ 7 ธ.ค. 2559 ]235
31 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ [ 4 พ.ย. 2559 ]230
32 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ [ 7 ต.ค. 2559 ]211
33 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ [ 8 ก.ย. 2559 ]214
34 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ [ 9 ส.ค. 2559 ]225
35 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๙ [ 6 ก.ค. 2559 ]225
36 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ [ 4 ก.ค. 2559 ]219
37 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ [ 10 พ.ค. 2559 ]234
38 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [ 7 มี.ค. 2559 ]216
39 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ [ 11 ก.พ. 2559 ]224
40 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ [ 8 ม.ค. 2559 ]244
41 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ [ 11 ธ.ค. 2558 ]216
42 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ [ 13 พ.ย. 2558 ]220
43 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ [ 14 ต.ค. 2558 ]222
44 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 9 ต.ค. 2558 ]227
45 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ [ 7 ก.ย. 2558 ]224
46 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ [ 7 ส.ค. 2558 ]231
47 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ [ 10 ก.ค. 2558 ]222
48 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ 5 มิ.ย. 2558 ]242
49 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ [ 12 พ.ค. 2558 ]227
50 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ [ 10 เม.ย. 2558 ]226
51 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ 12 มี.ค. 2558 ]229
52 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ [ 17 ก.พ. 2558 ]223
53 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ [ 19 ม.ค. 2558 ]215
54 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ [ 8 ธ.ค. 2557 ]218
55 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ [ 7 พ.ย. 2557 ]225
56 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ [ 21 ต.ค. 2557 ]220
57 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 15 ต.ค. 2557 ]213
58 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ [ 12 ก.ย. 2557 ]221
59 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ [ 15 ส.ค. 2557 ]216
60 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ [ 28 ก.ค. 2557 ]225
61 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2556 [ 4 ก.ค. 2556 ]210