องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖ [ 11 ต.ค. 2566 ]0
2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖ [ 5 ก.ค. 2566 ]0
3 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๖ [ 25 เม.ย. 2566 ]56
4 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2566 ]40
5 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ [ 12 ต.ค. 2565 ]35
6 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 18 ก.ค. 2565 ]36
7 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]119
8 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2565 ]127
9 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ [ 14 ต.ค. 2564 ]112
10 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 23 ก.ค. 2564 ]108
11 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]219
12 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 11 ม.ค. 2564 ]220
13 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓ [ 17 พ.ย. 2563 ]224
14 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษานร ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 30 ก.ค. 2563 ]216
15 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓ [ 29 เม.ย. 2563 ]224
16 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 7 ม.ค. 2563 ]253
17 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒ [ 8 ต.ค. 2562 ]224
18 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ [ 10 ต.ค. 2560 ]244
19 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 5 ก.ย. 2560 ]221
20 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ [ 3 ส.ค. 2560 ]233
 
หน้า 1|2|3