องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 22 ม.ค. 2567 ]39
2 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]46
3 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]56
4 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 มี.ค. 2565 ]133
5 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2564 ]234
6 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2563 ]228
7 ระกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]259
8 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]379
9 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ต.ค. 2559 ]392
10 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 14 ต.ค. 2558 ]407
11 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่ีน ๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 21 ต.ค. 2556 ]417
12 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 [ 30 ต.ค. 2555 ]411
13 ประกาศงบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 21 ต.ค. 2554 ]412