องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]25
2 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]37
3 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 มี.ค. 2565 ]121
4 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2564 ]218
5 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2563 ]214
6 ระกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]242
7 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]358
8 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ต.ค. 2559 ]371
9 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 14 ต.ค. 2558 ]387
10 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่ีน ๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 21 ต.ค. 2556 ]393
11 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 [ 30 ต.ค. 2555 ]394
12 ประกาศงบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 21 ต.ค. 2554 ]396