องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]5
2 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 มี.ค. 2565 ]95
3 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2564 ]191
4 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2563 ]186
5 ระกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]216
6 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]331
7 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ต.ค. 2559 ]344
8 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 14 ต.ค. 2558 ]358
9 ประกาศงบการเงินและงบประกอบอื่ีน ๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 21 ต.ค. 2556 ]361
10 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 [ 30 ต.ค. 2555 ]365
11 ประกาศงบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 21 ต.ค. 2554 ]368