องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

        ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลหนองแวง เป็น 1 ใน 4 ตำบล ในเขต อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ตำบล คือ ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลบึงปรือ ตำบลบ้านเก่า เขตอำเภอลำสนธิ ตำบลหินดาด ตำบลห้วยบง
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตำบลหินดาด และ ตำบลห้วยบง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

            ตำบลหนองแวงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลหนองแวง มีพื้นที่ตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 96,781 ไร่ หรือ 154.85 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประมาณ 96,781 ไร่ หรือ 154.85 ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลขนาดใหญ่


           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีพื้นที่ประมาณ
154.85 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 96,781 ไร่


            สภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำอยู่หนึ่งลำคือ ลำมะหลอด มีบึง, หนอง, อ่างเก็บน้ำและฝาย พื้นที่ส่วนมากใช้ประโยชน์ในการทำพืชสวน ทำพืชไร่ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีรูปลักษณะเป็นพื้นที่ราบลอนคลื่น ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทางการเกษตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ผ่านจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทางด้านทิศตะวันตกมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สีคิ้ว-ชัยภูมิ) ผ่านด้านทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ ลักษณะที่ตั้งของชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณส่วนกลางของตำบล ถนนกรมโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านหนองแวง) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สีคิ้ว-ชัยภูมิ) กม. 56 พื้นที่ตำบลหนองไทรไม่มีป่าไม้ หรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีเพียงแหล่งน้ำเล็ก ๆ ได้แก่ ลำมะหลอดและลำลุง