องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองแวง "การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำลูกประคบสมุนไพรฯประจำปี 2565


โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองแวง หลักสูตร "การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำลูกประคบสมุนไพร,ยาหม่อง หรือยานวดคลายเส้น,การทำน้ำมันเหลือ" ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อส่งเสริมการต่อยอดกลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพรของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร และการนำสมุนไพรไปใช้ในเบื้นต้นฯ

2023-08-16
2022-12-09
2022-11-10
2022-11-04
2022-08-16
2022-06-19
2022-05-25
2022-04-26
2022-04-12
2022-03-17