องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทีี่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 รายนางลอย  กล่อมขุนทด บ้านเลขที่ 82/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเสร็จเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การบริจาควัสดุอุปกรณ์ และการมีส่วนร่วมด้านกำลังแรงกาย แรงใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท

2.บริษัท เค อาร์ วัน จำกัด     สนับสนุนงบประมาณ  จำนวน  10,000 บาท

3.บริษัท เทพารักษ์ วินด์ จำกัด  สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท

4.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

 

2024-03-18
2024-03-18
2024-02-27
2024-02-07
2024-01-13
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30