องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

 
 
 


กองทันหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2566


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวงได้สนับสนุนเงินโครงการ หมู่บ้านสะอาดปราศจาก ไข้เลือดออก ทั้ง 22 หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันไข้เลือกออก ตามมาตรการ 5 ป 2 ข ของกระทรวงสาธารณสุข เกิดความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนทำให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดผู้เสียชีวิต

2024-03-18
2024-03-18
2024-02-27
2024-02-07
2024-01-13
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30
2023-09-30