องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2563 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2563 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ สายนานายวิจิตร ถึง ฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]2
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มิ.ย. 2563 ]5
5 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มิ.ย. 2563 ]15
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านหิงห้อย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2563 ]6
7 ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร [ 8 มิ.ย. 2563 ]20
8 ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร [ 8 มิ.ย. 2563 ]10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ ๒๑ ทางแยก ถึง นานายหลาด จั่วจันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ เส้นไร่นายสมร ชำนาญรักษา ถึง ไร่นางประเวศ ขามสันเทียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๑ สายบ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ - บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2563 ]15
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 13 พ.ค. 2563 ]17
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๑๖-๐๑ สายบ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ - บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ ๔ [ 13 พ.ค. 2563 ]15
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายด่านขุนทด -หนองแวง ช่วงห้วยทราย – บ้านใหม่เจริญธรรมเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 13 พ.ค. 2563 ]12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ สายบ้านโนนแหน ถึง บ้านเทพทักษิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]15
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ (สายโคกหนองโพธิ์) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ จากลาดยางสายหนองแวง-โนนทอง ถึง ฝายตากอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 เม.ย. 2563 ]95
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ(สายโคกหนองโพธิ์) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ จากลาดยางสายหนองแวง-โนนทอง ถึง ฝายตากอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 เม.ย. 2563 ]24
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ เส้นหลังโรงเรียน ถึง ถนนลาดยางสายด่านขุนทด-หนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2563 ]33
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ สายนานายวิจิตร ถึง ฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2563 ]34
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ จากเมรุวัด ถึงลาดยางทิศตะวันตกบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2563 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6