องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ธ.ค. 2563 ]6
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2563 ]7
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 [ 4 ธ.ค. 2563 ]12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15- บ้าน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 [ 4 ธ.ค. 2563 ]12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายวะมะกูดบ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 [ 4 ธ.ค. 2563 ]9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อย หมู่ที่ 2 [ 25 ก.ย. 2563 ]25
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ [ 3 ก.ย. 2563 ]29
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]25
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ย. 2563 ]26
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]29
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2563 ]29
12 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2563 ]33
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2563 ]31
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ส.ค. 2563 ]27
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ส.ค. 2563 ]24
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ส.ค. 2563 ]26
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ เส้นบ้านนายวรินทร ถึง ทุ่งนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2563 ]23
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ เส้นถนนลาดยางเส้นไป อบต. ถึง ไร่นางพรสวรรค์ พันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]28
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ส.ค. 2563 ]30
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ส.ค. 2563 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5