องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริม สนับสนุนประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564


โครงการส่งเสริม สนับสนุนประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ 10 จัดโดย อบต.หนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา