การให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลหนองแวง 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
รายงานผลมอบนโยบาย NO Gift Policy 2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา [ 29 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 29 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 19 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................