องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการปลูกป่าหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บริเวณพื้นที่ป่าสาธารณะบ้านท่าวังศาล หมู่ 15 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา โดยมี นายก อบต.หนองแวง เป็นประธานในงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางเจ้าหน้าที่  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป