องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563


   เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ให้กับประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. รวมถึงข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของอบต.หนองแวง พร้อมทั้งสร้างทีม ครู ก. ในการทำหน้ากากอนามัย และนำวิธีการทำหน้ากากอนามัยนี้ไปเผยแพร่ให้ทุกครัวเรือนในชุมชน สามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้าการอนามัยไว้ป้องกันโรค
   โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ นิคม บุญยะวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้